انجمن بی تاوان : گروه تروریستی کارگران کردستان (پ.ک.ک) که با پول ناشی از خرید و فروش مواد مخدر پروبال گرفت و با کمک افرادی چون صدام حسین که اردوگاه مخمور را در اختیارشان قرار داد و از حمایتهای بی دریغ روسیه و متحدینش در مخالفت با ترکیه از اعضای ناتو برخوردار بود به عنوان قدرت محلی در میان کردها توانست موجودیت خود را حفظ کند.

این گروه تروریستی و مزدور هم اکنون تبدیل به واگنرهای آمریکا شده است که با رها کردن مناطق کردنشین شمال سوریه چون عفرین و غیره برای ترکیه، صدها کیلومتر آن طرف تر که حتی یک روستای کردنشین وجود ندارد که بهانه ای برای دفاع از کرد داشته باشد تبدیل به نگهبانی برای چاه‌های نفت آمریکا در مناطق عرب نشین شده است که روزانه چندین نفر از آنها توسط همین عرب‌ها به شیوه های مختلفی کشته می شوند. به اصطلاح همچون آن عجوزه داستان مولوی بلخی که کدو را ندید و توسط الاغی به فنا رفت، شهید راه آمریکا و منافع آمریکا می شوند.

این مزدوران اسم تمام این خیانتها و واگنربازی ها را گذاشته اند دفاع از مردم کرد؛ البته با شعار حاکمیت کنفدرالیسم دموکراتیک، در حالی که در عمل بدترین مدل و نوع دیکتاتوری به سبک کره شمالی را بر مردم تحمیل کرده اند.

با آنکه هیچ یک از اعضای حکومتی توسط مردم انتخاب نشده اند و تمام احزاب مخالف خود را نیز جارو و سرکوب کرده اند و رسانه ها نیز تماماً به مدح و ستایش آنها و بت آنها اوجالان و جامعه ای سوسیالیستی و خودمدیریتی و غیره گنده گوئی و غوغاسالاری می کنند و زیر پوست این سروصداها، همه ی دنیا شاهد خفقانی به سبک کمونیستها در میان مردم است اما باز می بینیم که برای رسانه های خارجی و بخصوص رسانه هایی که بر افکار کردهای ایرانی کار می کنند می خواهند چنین نشان دهند که آزادیخواه و … هستند!