تماس با ما

گزارش ها، مشاهدات و مستندات خود را از هر گونه موارد نقض حقوق شهروندان، برای بررسی و پیگیری به انجمن بی تاوان آذربایجان غربی ارسال فرمائید.

مرکز بررسی و پیگیری آسیب های ناشی از تروریسم، خشونت و افراطی‌گری

تلگرام: bitawan_ngo

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

به اشتراک بگذارید