۹ آذر ۱۳۹۹

روزشمار قربانیان پژاک

 • ۱۱ فروردین ۱۳۹۶
 • ۲۲۲ بازدید
 • ۴۳

۱

فروردین

۲

فروردین

۳

فروردین

۴

فروردین

۵

فروردین

۶

فروردین

فخرالدین دلایی

مهدی عزیزی

۷

فروردین

۸

فروردین

۹

فروردین

۱۰

فروردین

حسین صادقی

حمید عبداله نژاد

ابراهیم زارع

۱۱

فروردین

داوود محمد زاده

۱۲

فروردین

۱۳

فروردین

۱۴

فروردین

۱۵

فروردین

۱۶

فروردین

۱۷

فروردین

۱۸

فروردین

۱۹

فروردین

۲۰

فروردین

غلام دولتخواه

۲۱

فروردین

۲۲

فروردین

۲۳

فروردین

۲۴

فروردین

محمد مصطفی زاده

۲۵

فروردین

۲۶

فروردین

۲۷

فروردین

۲۸

فروردین

۲۹

فروردین

۳۰

فروردین

مهدی جودکی

سید محسن قریشی

حمید آراسنجی فراهانی

۳۱

فروردین

۱

اردیبهشت

۲

اردیبهشت

۳

اردیبهشت

۴

اردیبهشت

فواد بهاری تپه بور

هرمز محبی

احسان رحیمی

۵

اردیبهشت

مجید بهرام آبادی

مجتبی کریمی

۶

اردیبهشت

افشار جعفری

رضا زرقامی

۷

اردیبهشت

کاوه مرادی رجاء

۸

اردیبهشت

حسین عزیزی

عثمان آذرمنش

فرامرز ویسی

سعید ملک

۹

اردیبهشت

مصطفی بسطامی

۱۰

اردیبهشت

احسان رضایی

۱۱

اردیبهشت

حمزه چهار دولی

۱۲

اردیبهشت

سعید رضایی

۱۳

اردیبهشت

امیر الهیاری

۱۴

اردیبهشت

مرتضی معصومی

۱۵

اردیبهشت

کوچک ابول زاده

امید جلالوند

۱۶

اردیبهشت

حمید امیری

۱۷

اردیبهشت

امیر نعمتی

۱۸

اردیبهشت

۱۹

اردیبهشت

علی احمدیان

مجید طالبی

۲۰

اردیبهشت

۲۱

اردیبهشت

اسماعیل خاکپور

محمد عباس زاده

محمدصالح استوار

تیرچنگ خوشبختی

۲۲

اردیبهشت

حسن بوران

۲۳

اردیبهشت

نورالدین میرزازاده

۲۴

اردیبهشت

۲۵

اردیبهشت

۲۶

اردیبهشت

۲۷

اردیبهشت

۲۸

اردیبهشت

۲۹

اردیبهشت

۳۰

اردیبهشت

۳۱

اردیبهشت

۱

خرداد

۲

خرداد

۳

خرداد

جمال الدین حاج میری

۴

خرداد

۵

خرداد

ناصر صفری

۶

خرداد

۷

خرداد

علیرضا طالعی

قربانعلی ابراهیمی

محمد قرآنی

بهنام شیروانی

محمد شکری

۷

خرداد

حجت آخوند زاده

بهروز دودکانلوی

اکبر خدایار

۸

خرداد

امیر رمضان پور

هادی سهامی

مجتبی سلطانی

بختیار امینی

عبدالکریم محمود زاده

۸

خرداد

عزیز شمسی

امید علیزاده

محمد شمسی

۹

خرداد

نوروز حسین پور

فرامرز حسین زاده

ابراهیم محبوبی

رسول رزم

۱۰

خرداد

۱۱

خرداد

عظیم بدیعی

نیما مسلم زاده

۱۲

خرداد

فرهاد قورقچی

بهمن کباری

الیاس نوروزی

۱۳

خرداد

محمد سالاری

۱۴

خرداد

رحمان قریبانی

۱۵

خرداد

۱۶

خرداد

۱۷

خرداد

کاظم قلی زاده

قربان عظیمی

سجاد صبری

۱۸

خرداد

بایرام اسد پور

رسول علی نژاد

۱۹

خرداد

بکیر رسولی

ابراهیم قدرتی صابر

۲۰

خرداد

حمید تقی پور

سعید باقری

۲۱

خرداد

۲۲

خرداد

حسین یوسفی

حسین علیزاده

۲۳

خرداد

۲۴

خرداد

۲۵

خرداد

یوسف اهرون

۲۶

خرداد

۲۷

خرداد

مالک عبدالعلی زاده

منصور سلمان زاده

۲۸

خرداد

۲۹

خرداد

علی رسولی

۳۰

خرداد

۳۱

خرداد

۱

تیر

۲

تیر

رسول عبداله زاده

بهنام درباسی

۳

تیر

۴

تیر

توحید ابن عزیز

قربان خانبابازاده

۵

تیر

صلاح الدین چوپانی

توحید آقازاده

اسماعیل اسماعیل

مرتضی شکرانی

۶

تیر

۷

تیر

۸

تیر

۹

تیر

۱۰

تیر

۱۱

تیر

۱۲

تیر

سلیمان عباسیان

۱۳

تیر

قوچعلی آشوری

۱۴

تیر

محمد علیپور

۱۵

تیر

۱۶

تیر

۱۷

تیر

شهرام طایفه نسکیلی

غلامرضا نوری

۱۸

تیر

۱۹

تیر

۲۰

تیر

سجاد یادگاری

۲۱

تیر

ولی اله چامی پور

۲۲

تیر

احمد شکرالهی

۲۳

تیر

۲۴

تیر

۲۵

تیر

علیرضا جنگجو

۲۶

تیر

رسول آقاوندان

۲۷

تیر

بشیر محمودی

۲۸

تیر

علی اکبری

۲۹

تیر

محمدرضا ملکوتی

یونس ناصری

۳۰

تیر

بهمن قربانی

۳۱

تیر

مهدی سالی کندی

علیرضا فدائی

سهیل نیک رو

۱

مرداد

۲

مرداد

۳

مرداد

خلیل خنجری

مامش نقشینی

ناصر ولیان

۴

مرداد

اسماعیل موسوی

رضا قره باغی

مهراج سهرابی

علی کریمی

۵

مرداد

حسین رخشا

۶

مرداد

۷

مرداد

حسن اسماعیلی

۸

مرداد

۹

مرداد

۱۰

مرداد

جهانگیر پائیده

۱۱

مرداد

۱۲

مرداد

۱۳

مرداد

۱۴

مرداد

۱۵

مرداد

۱۶

مرداد

اکبر خواجه محمد لو

صابر فتح الهی

سیاوش محمدی

نورالدین کارشینی

۱۷

مرداد

۱۸

مرداد

جمشید نوذری

۱۹

مرداد

۲۰

مرداد

۲۱

مرداد

داوود آبادخواه

احمد کامران

فریدون کدخدا عبداله

حسین فرهنگ

حجت بابایی

۲۲

مرداد

۲۳

مرداد

۲۴

مرداد

اکبر فرج پور

۲۵

مرداد

محمد مولودی

کامران حسینی

سلیمان محمدی

حمزه نوید خدمتی

رسول گلابی

۲۶

مرداد

فرهاد بدیعی

وحید وفامهر

حسین عمری

حسین باپیری

عبای پیروتی

۲۶

مرداد

محمد امین محمدی

۲۷

مرداد

۲۸

مرداد

رمضان حسین زاده

۲۹

مرداد

۳۰

مرداد

۳۱

مرداد

۱

شهریور

مظفر نقشین موانه

۲

شهریور

۳

شهریور

علیرضا فولادی

محمد غفاری

۴

شهریور

هوشنگ خانزاده

صمد مرادی رجاء

مجید غیبی

طاهر حسن پور

۵

شهریور

۶

شهریور

عربعلی یزدانی فر

مهدی حسینی

مجید عمرانی

رسول کارگر

مهدی مصطفوی

۶

شهریور

بایرامعلی شکوری

۷

شهریور

۸

شهریور

۹

شهریور

رسول پور اسماعیل

۱۰

شهریور

ادریس کاکو کانی

۱۱

شهریور

۱۲

شهریور

محمد آذربان

بهروز جعفر نژاد

۱۳

شهریور

حسن قاسم زاده

افشین گلابی

مصطفی صفاری تبار

حسن حسین پور

یوسف فدایی نژاد

۱۳

شهریور

مجتبی بابایی

۱۴

شهریور

اسماعیل زارعی

۱۵

شهریور

۱۶

شهریور

۱۷

شهریور

۱۸

شهریور

حسن دول گری

۱۹

شهریور

بختیار ژاله

۲۰

شهریور

۲۱

شهریور

۲۲

شهریور

۲۳

شهریور

یونس رنجبری

۲۴

شهریور

حسن علیپور

۲۵

شهریور

۲۶

شهریور

یاسر فیروزی

محمد خالد ارجمند زاده

۲۷

شهریور

شهروز زین العابدین زاده

۲۸

شهریور

۲۹

شهریور

۳۰

شهریور

۳۱

شهریور

رحمان پرورش

۱

مهر

۲

مهر

۳

مهر

۴

مهر

۵

مهر

۶

مهر

حسین رضایی وند

حسین رضایی

۷

مهر

عبدالناصر میرزایی

۸

مهر

۹

مهر

سعداله خوش آواز

۱۰

مهر

مهراب خرسندی

۱۱

مهر

میر هاشم حسینی

۱۲

مهر

اسلام خلیلی

۱۳

مهر

۱۴

مهر

اکبر اکبری

مالک قهرمانی

۱۵

مهر

۱۶

مهر

۱۷

مهر

محمد تقی احمد لو

حجت اله رحمانی

محمد طالبی

۱۸

مهر

۱۹

مهر

رضا حاجیلو

محمد علی رزمجو

۲۰

مهر

خسرو پرورده

۲۱

مهر

علیرضا وحیدیان

۲۲

مهر

۲۳

مهر

۲۴

مهر

اسماعیل نیکخو

عسگر اکبری

۲۵

مهر

۲۶

مهر

۲۷

مهر

۲۸

مهر

۲۹

مهر

۳۰

مهر

۱

آبان

۲

آبان

۳

آبان

۴

آبان

۵

آبان

علی صادق زاده

۶

آبان

۷

آبان

حسنعلی برزگر

۸

آبان

۹

آبان

۱۰

آبان

۱۱

آبان

۱۲

آبان

۱۳

آبان

۱۴

آبان

۱۵

آبان

۱۶

آبان

۱۷

آبان

۱۸

آبان

علیرضا حیدری

۱۹

آبان

کامران پیغامی

۲۰

آبان

۲۱

آبان

محمد سلیم اسد زاده

۲۲

آبان

۲۳

آبان

۲۴

آبان

۲۵

آبان

مهدی سیفلو

۲۶

آبان

۲۷

آبان

۲۸

آبان

۲۹

آبان

۳۰

آبان

۳۱

آبان

۱

آذر

۲

آذر

۳

آذر

۴

آذر

۵

آذر

۶

آذر

۷

آذر

۸

آذر

۹

آذر

۱۰

آذر

۱۱

آذر

۱۲

آذر

۱۳

آذر

۱۴

آذر

۱۵

آذر

۱۶

آذر

۱۷

آذر

۱۸

آذر

امیر فرح نیا

مرتضی نجفی

رامین مسن

سید محمد رسولی

بلال نادر

۱۸

آذر

۱۹

آذر

۲۰

آذر

۲۱

آذر

۲۲

آذر

۲۳

آذر

۲۴

آذر

۲۵

آذر

۲۶

آذر

۲۷

آذر

۲۸

آذر

۲۹

آذر

۳۰

آذر

۱

دی

۲

دی

۳

دی

۴

دی

۵

دی

رضا اطهری

۶

دی

۷

دی

۸

دی

۹

دی

۱۰

دی

۱۱

دی

۱۲

دی

۱۳

دی

۱۴

دی

۱۵

دی

۱۶

دی

۱۷

دی

۱۸

دی

۱۹

دی

۲۰

دی

۲۱

دی

۲۲

دی

۲۳

دی

۲۴

دی

سعید خوش منظر

۲۵

دی

۲۶

دی

۲۷

دی

۲۸

دی

ولی حاجی قلی زاده

۲۹

دی

۳۰

بهمن

۱

بهمن

۲

بهمن

۳

بهمن

حسین خانی

نادر حسین خانی

۴

بهمن

۵

بهمن

غلامرضا یاری

ابوالقاسم ابراهیمی

۶

بهمن

۷

بهمن

۸

بهمن

۹

بهمن

۱۰

بهمن

۱۱

بهمن

شمس الدین بوران

۱۲

بهمن

۱۳

بهمن

۱۴

بهمن

۱۵

بهمن

۱۶

بهمن

۱۷

بهمن

۱۸

بهمن

۱۹

بهمن

۲۰

بهمن

۲۱

بهمن

۲۲

بهمن

۲۳

بهمن

۲۴

بهمن

۲۵

بهمن

۲۶

بهمن

۲۷

بهمن

۲۸

بهمن

۲۹

بهمن

۳۰

بهمن

۱

اسفند

۲

اسفند

۳

اسفند

۴

اسفند

سعید قهاری سعید

محمد حنیفه درستی

حسین زمانلو

سیروان نوذری

پژمان یزدان فر

۴

اسفند

بهرام مهدوی

کمال پروینی

۵

اسفند

۶

اسفند

کمال غلامی فر

۷

اسفند

۸

اسفند

۹

اسفند

۱۰

اسفند

۱۱

اسفند

۱۲

اسفند

۱۳

اسفند

۱۴

اسفند

۱۵

اسفند

۱۶

اسفند

مجید عاشوری

عبدالوهاب راسق

رحمان قادری

۱۷

اسفند

۱۸

اسفند

۱۹

اسفند

۲۰

اسفند

۲۱

اسفند

۲۲

اسفند

۲۳

اسفند

۲۴

اسفند

۲۵

اسفند

۲۶

اسفند

۲۷

اسفند

۲۸

اسفند

۲۹

اسفند

قبلی «
بعدی »

۴۳ دیدگاه ها

 1. ای کاش قربانیان تروریسم را همراه با تصاویر ، محل تولد، محل شهادت، علت شهادت، سن، تحصیلات، شغل، هویت ائتنیکی اش و …  با اطلاعات اضافی منتشر کنید تا دارای منبع شود، از کجا معلوم اسامی جعلی نباشند؟ 

 2. نام پدر من و دو تا از دوستاش که تو لیست هست
  روح همشون شاد

 3. مگه قاتلا هم شهید حساب میشن!

 4. جهت اطلاع خشایار.آذربایجان غربی بخش جدا نشدنی کوردستان ایران هستش.از ماکو تا ایلام. اگر ناراضی هستی میتونب برگردی به تبریز

  • نوید جهت اطلاعاتت باید بگم همین کردستان جعلی هم به لطف رضاخان پالانی تشکیل شد اگه ناراحتی برگرد به کرمانشاه همین ایلام هم لر نشین بود که به لطف رضاخان کردیزه شد گوه نخور یا میخای لینک بدم
   سنندج سیناندژ سقز ساقیز

 5. کردستان همیشه ایرانی بوده. ایرانی هست و ایرانی خواهد بود.زنده باد ایران اسلامی عزیز.جانم فدای ایران

 6. زنده باد شهدای وطن عزیزمان ایران و آذربایجان که در برابر اشرار کرد از وجب به وجب خاک آذربایجان دفاع میکنند. روحشان شاد. در جواب کرد بالا بگویم که شماها از بدو تاریخ تا به حال نه حکومتی داشتین و نه خواهید داشت و همیشه در زیر پرچم دیگر ملت ها خواهید بود، چرا که فاقد مدنیت و فرهنگ و دموکراسی هستین و جز شرارت و یاغیگری و قتل و غارت چیزی سرتان نمیشود. اسطوره آذربایجان بابک، سردار ملی و سالار ملی و کاظیم خان و نوراله خان …. غیره اند و اسطوره شما سیمیتقو و عبیداله اند. خاک بر سر ملتی که تو تعصبش را میکشی. صلوات بر روح پاک شهدایمان

  • سلام من تو این اخبار گیج شدم سپاه خودش با پ ک ک رابطه و هم پیمان است اینجا ذکر نام تروریست پس سپاه هم کار تروریستی میکند

   • درود بر رزمندگان اسلام جوانان ایران با قطره خون خود از خاک وطن پاسداری میکنند

   • دوست گرامی مدرک و اسنادی داری که سپاه پاسدارن با تروریست های پ ک ک رابطه و همکاری داره؟اگه موجوده لطفا ارائه بدهید و ماهم در سایت منتشر می کنیم و الا شایعه فراکنی و جوسازی در فضای مجازی معنایی نداره….

   • الان سپاه و ایران و روسیه به شدت دارند حمایت میکنند از ی پ گ در سوریه که متحد بشار أسد هستند و در ترکیه هم همینطور در عراق هم همینطور

  • لعنت به این ادبیات فاشیستی نژادپرستانه

  • برادر من داری خودت خودتو محکوم میکنی .به حساب حرف خودت کردها زیر پرچم ترکها تو ایران زندگی میکنن .واین چرته .ما به ایران اسلامی و پرچم ۳ رنگشاعتقاد داریم .و با برادر های آذری خیلی و قته زندگی میکنیم اگه نژاد پرستلایی مثل شما از مملکت گورشونو گم کنن وپیش اردوغان عزیزشنو ن برن مشکلی نداریم .مسولان کشور تقاضا داریم جلوی جریانات تفرقه آمیز رو بگیرن

 7. آقا یه مقدار توضیح بیشتری می دادید .. اسم که کفایت نمی کنه. نوع حادثه و شهر رو هم خوب بود می نوشتید

 8. شهدای این منطقه خیلی مظلوم هستند . هم باید با تروریست های افراطی بجنگند که هیچ سنخیتی با ایرانیان مسلمان اعم از کرد و ترک و لر و سایر اقوام ندارند و هم باید نام ونشانشان در این سایت که تابلوی دفاع از قربانیان ترور و خشونت را یدک می کشد اینگونه مظلومانه بیاید . هر کدام این شهداء هچون مشعلی فروزان چراغ راه آینده هستند . اینان اگر خوب معرفی شوند دیگر هیچ کردی به این تروریست های افراطی رو نشان نخواهد داد . اشکال کار این است که مردم آگاهی ندارند اگر آگاه شوند که خشونت طلبان پ.ک.ک و پژاک چگونه شهید ارجمند زاده را به جرم شهروند ایرانی بودن از میان خانواده اش به زور جدا کرده و بی دفاع در زیر یک پل با بیش از سی گلوله به قتل رسانده و شهید کرده اند آنگاه به جنایت پیشه بودن آن ها پی خواهند برد . کافی است مردم بدانند و این جنایت ها برایشان ترسیم شود آنوقت خواهید دید که خون شهداء چه اثری دارد . به نظرم من باید بصورت روزانه و مستمر و در سطح وسیع یاد شهداء را زنده کرده و جنایت های این گروه های مزدور را تبیین کرد . آیا تا کنون یک یادواره برای این شهداء گرفته شده است آیا شهیدی که فرزندانش را امثال سامان نسیم یتیم کردند هیچ وقت مورد توجه قرار گرفت در حالی که این تروریست خود به صراحت میگوید که من کشتم و زدم ولی رفقای تروریستش مثل احزاب فولکسی پنج نفر پنج نفر در اروپای تروریست پرور جمع میشوند و مظلوم نمایی میکنند از یک تروریست ولی اینجا در ایران اسلامی بنیاد شهید گویی خواب است که یک یادواره برای این شهید برگزار کند و رسانه ها هم خواب و آن گونه است که اگر غفلت کنید با لگد دشمن از خواب بیدار خواهید شد .
  برای شادی روح بلند ، مظلوم و ملکوتی مبارزه با تروریست های خشونت طلب گروه مارکسیست پ.ک.ک و پژاک و برای نابودی جبهه مزدوران استکبار جهانی ، صلوات

 9. یاشاسین اورمولو
  خاک بر سرت نوید حرام زاده

 10. سلام
  ممنونم از سایت خوبی که دارین

 11. سلام
  ممنونم از سایت خوبی که دارید موفق باشید

 12. سلام بیشتر شهدا از بسیجی های کرد هستند . لطفا اذری های عزیز دشمنی و تفرقه نندازید . چون بهترین دانشمندان هسته ای کشور عزیزمان از طریق همین کشور اذربایجان و اسراییل غاصب که هم زبان شما اند ترور شدند

  • پان ترک ها سیاست تفرقه ی قومی و نقشه خاورمیانه جدید رو دنبال میکنند ،این ادبیات دقیقا ادبیات گوناز تی وی است

  • پان ترک ها سیاست تفرقه ی قومی و نقشه خاورمیانه جدید رو دنبال میکنند ،این ادبیات دقیقا ادبیات گوناز تی وی است مرگ بر پان ترک و پان کورد و پان فارس مزدوران اسرائیل

 13. متاسفم چرا شما هم دست ترکیه شدید؟!؟!! ارتش اردوغان قاتل سوریه و کوردهای شیعه ترکیه و سوریه رو به خاک و خون کشیده و صدها گروه تروریستی وهابی تکفیری رو ایجاد کرده و حمایت میکنه أونوقت شما دارید خط اردوغان رو دنبال میکنید؟!؟ خجالت بکشید از شهدای کوردستان ترکیه و سوریه علوی ها رو دارند به خاطر شکستشان در سوریه و ترکیه ضبح میکنند ، ی پ گ و پ ک ک از متحدین بشار أسد هستند ، متاسفم اردوغان چه خبر!؟

 14. درود خدا بر مجاهدین را حق و درود خدا بر سربازان گمنام امام زمان.به نظر بنده ایران نباید از امریکا ترس داشته باشه و با تمام قوا این تروریست ها رو در خاک عراق نابود کنه

 15. زنده باد پژاک و سَروک آپو ✌

 16. جوانان وطن بازیچه افرادی شدند که هدفشون قدرت خودشونه!!!متحد باشین. اینقدر که تلاش برای درگیری و کشت و کشتار هست نصفش رو برای آبادانی و خدمت به کار می بردیم الان مملکتمون گلستان بود. بی خودترین حرف دنیا نژاد و نژادپرستیه (اگه کسی اینجا دم از برابری میزنه ولی تو دلش به نژادپرستی اعتقاد داره طرز فکرشو درست کنه). ایران رو دریابیم.

 17. بنده پدرم هم تو اسامی شهیدای عزیز حضور دارن. روح بزرگوار همشون قرین رحمت الهی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین