۶ بهمن ۱۳۹۹
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • اسامی و تصاویر ٢۵ نفر ازکودکانی کە توسط تروریست های پ.ک.ک و پژاک ربودە شدەاند

اسامی و تصاویر ٢۵ نفر ازکودکانی کە توسط تروریست های پ.ک.ک و پژاک ربودە شدەاند

  • ۱۶ دی ۱۳۹۹
  • ۷۲ بازدید
  • ۰

به گزارش انجمن بی تاوان، گروه تروریستی (پ‌ک‌ک) به دلیل کمبود شدید نیرو تلاش خود برای ربودن کودکان را افزایش دادە و در مدت کوتاهی ده‌ها کودک را ربودە است کە اسامی و عکس برخی از آنها توسط خانوادەهایشان منتشر شدە است.

برخی از این کودکان ربودە شدە سرنوشت نامعلومی دارند و برخی از آنان نیز در حال تلاش برای فرار از دست پ‌ک‌ک کشتە شدەاند.

No description available.

١-‌ عادل جبار، متولد ٢١-٧-٢٠٠۶، اهل کرکوک.
در تاریخ ٢١-٣-٢٠١۶ در حالی کە ٩ سال و هشت ماه سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢- رونیدا دارداری، متولد ١-١٢-٢٠٠٨، در سوریه
در تاریخ ٢٨-۶-٢٠٢٠ در حالی کە ١٠ سال و ۶ ماه و ٢٨ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٣-‌ رندە عمر بکر، متولد سال ٢٠٠۶ در عفرین واقع در سوریه.
در سال ٢٠١٧ در سن ١١ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

۴-‌ شهین اسماعیل عبداللە، متولد ١١-١١-٢٠٠۶ در کرکوک.

در تاریخ ٧-٩-٢٠١٩ در حالی کە ١٢ سال و ٩ ماه و ٢٧ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

۵-‌ فتحی محمد عمر، متولد ٢۶-١٠-٢٠٠۶ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١٣ سال و سە ماه و ١٣ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

۶- اسرین محمدی، متولد ٢٠٠۶ در شهر سردشت واقع در ایران.

سال ٢٠١٩ در سن ١٣ سالگی توسط پ‌ک‌ک ربودە و کشتە شدە است.

No description available.

٧-‌ امل عبداللە، متولد ٢٠٠۵ در عفرین واقع در سوریه.

در سال ٢٠١٧ در سن ١٣ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٨-‌ دیاری فواد احمد، متولد ٢٠٠۵ در قامشلو، واقع در سوریه.
در تاریخ ١۵-٨-٢٠٢٠ در سن ١۵ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٩-‌ ریناز طاهر تیلو، متولد ٢٠٠۵.
در تاریخ ١۵-٨-٢٠٢٠ در سن ١۵ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٠- جاکلین محمد ایوب، متولد ٢٠٠۶ در سوریه.
در تاریخ ٧-٧-٢٠٢٠ در سن ١۴ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١١- احلام مسلم حسین، متولد ٢٠٠۶ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ١١-٧-٢٠٢٠ در سن ١۴ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٢- هلن فهد غیبی، متولد ٢٠٠۶ در قامشلو واقع در سوریه.
در تاریخ ١٧—۶-٢٠٢٠ در سن ١۵ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٣- کوثر علی عبداللە، متولد ١٠-١-٢٠٠۵ در گریسپی در سوریه.
در تاریخ ١-٨-٢٠١٩ در حالی کە ١۴ سال و ۶ ماه و ٢٢ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١۴-‌ لیندا عبدالباقی خلف، متولد ١۴-۶-٢٠٠۵ در تلکرم واقع در سوریه.
در تاریخ ٢-٧-٢٠٢٠ در حالی کە ١۵ سال و ١٨ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١۵- غزل محمد مصطفی عیسو، متولد ٢٠٠۵ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ١١-٧-٢٠٢٠ در سن ١۵ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١۶- جواد عدنان محمد، متولد ٢٠٠۶ در قامشلو واقع در سوریه.
در تاریخ ٢-٧-٢٠٢٠ در سن ١۴ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

١٧- دژوار خلیل جمعە، متولد ٢٠-٨-٢٠٠۵ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ۶-٧-٢٠٢٠ در حالی کە ١۴ سال و ١٠ ماه و ١۶ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٨- فاطمەزهرا رضوان سعید، متولد ٣-۴-٢٠٠۵ در کوبانی واقع در سوریه.

در تاریخ ١٣-۶-٢٠٢٠ در حالی کە ١۵ سال و ٩ ماه و ٣ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

١٩- سمیر عبدالرحمن زینکی، متولد ٢٠٠۵ در عفرین واقع در سوریه.
در تاریخ ٢۵-۵-٢٠٢٠ در سن ١۵ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٢٠- عماد محمد حمو، متولد ١٢-٨-٢٠٠۴ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١۵ سال و پنج ماه و ٢١ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢١- جهان شیخ محمد سلیمان، متولد ٣١-١-٢٠٠۴ در عفرین واقع در سوریه.
در تاریخ ٢٨-۵-٢٠٢٠ در حالی کە ١۶ سال و سە ماه و ٢٩ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢٢-‌ صباح بیشو حسو، متولد ٢٠٠۴ در عفرین واقع در سوریه.
در تاریخ ٢٣-۵-٢٠٢٠ در سن ١۶ سالگی ربودە شدە است.

No description available.

٢٣- لیلی بوزان رمضان، متولد ١-١-٢٠٠۴ در کوبانی واقع در سوریه.
در تاریخ ١١-٣-٢٠٢٠ در حالی کە ١۶ سال و دو ماه و ١٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢۴- محمد عیسی منیر، متولد ١٢-٣-٢٠٠٣ در عفرین واقع در سوریه.
در تاریخ ١-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١۶ سال و ٩ ماه و ٢٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

No description available.

٢۵-‌ صدرا عبدالسلام حاجی، متولد ٢٣-١١-٢٠٠٣ در عفرین واقع در سوریه.
در تاریخ ٢-٢-٢٠٢٠ در حالی کە ١۶ سال و دو ماه و ١٠ روز سن داشتە، ربودە شدە است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *