فرماندار پیشین شنگال: اگر پ.ک.ک در شنگال حضور نداشته باشد بمباران های ترکیه هم روی نمی دهد

به گزارش انجمن بی تاوان، محما خلیل در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، با اشاره به اینکه شنگال از زمان حمله داعش در ۳ اوت ۲۰۱۴ و قتل عام و ربودن کردهای ایزدی توسط این گروه تروریستی، با ویرانی های گسترده روبرو است و  در شرایط وخیمی قرار دارد، اعلام کرد که آوارگان ایزدی خواستار بازگشت به موطن خود در شنگال هستند، اما به دلیل کشمکش های سیاسی و  فقدان امنیت و خدمات رسانی، امکان بازگشت را نداشته و  دولت عراق طبق قانون اساسی وظیفه بازسازی این منطقه و خدمات رسانی به آن و تامین رفاه و امنیت شنگال و شهروندان آن را بر عهده دارد.

فرماندار پیشین شنگال ضمن اشاره به اینکه شنگال منطقه ای استراتژیک در کشمکش های سیاسی داخلی و خارجی محسوب می شود، گفت که حضور عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک، در این منطقه بهانه ای برای بمباران شنگال به دست ترکیه داده و اگر آنان در منطقه نباشند، بمباران نیز روی نمی دهد.

وی همچنین گفت که مقامات محلی از جمله فرماندار قدرت و اختیار قانونی برای حل منازعات میان ترکیه و پ.ک.ک، و خارج کردن نیروهای پ.ک.ک، از شنگال را ندارند و دولت مرکزی عراق به عنوان حافظ حاکمیت ملی باید این کار را انجام دهد.

|
به اشتراک بگذارید