۱۷ آذر ۱۴۰۲

بررسی ماهیت مارکسیستی ـ کمونیستی پژاک

  • ۲۷ آذر ۱۴۰۱
  • ۳۲۲ بازدید
  • ۰

انجمن بی تاوان :‌ پژاک شاخه ایرانی پ.ک.ک است . پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) در سال ۱۹۷۸ میلادی توسط عبدا… اوجالان پایه گذاری گردید . عبدا… اوجالان متولد سال ۱۹۴۷ روستای « لیجه » منطقه دیاربکر کشور ترکیه است . او از پدر خود به نفرت یاد کرده و برای اولین بار در مقابل خانواده خود طغیان میکند و همینطور برای اولین بار از روستای خود فرار میکند ؛ همچنانکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای کنونی این حزب و شاخه ایرانی آن یعنی پژاک را نیز جوانان گریزان و فراری از خانه و جامعه تشکیل میدهد .

عبدا… اوجالان در سال آخر دبیرستان گرایشات کمونیستی پیدا کرده و خود را یک کمونیست میداند طوریکه به فردی ضد دین تبدیل شده و از عقاید دینی با نفرت یاد کرده و آنها را عامل عقب ماندگی جامعه میداند .

بدنبال پیدا شدن افکار کمونیستی در عبدا… اوجالان و وصل شدن وی به سرویس های اطلاعاتی کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق ، وی در ۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۸ میلادی حزب پ.ک.ک را در روستای زادگاه خود ( لیجه ) تشکیل داد .

حزب پ.ک.ک ، خود را دارای ایدئولوژی مارکسیست لنینیست میداند و هدف خود را ایجاد کردستان مستقل یا همان « کردستان بزرگ » اعلام کرده است . تعداد اعضای حزب در هنگام تأسیس ۷ نفر بود .

این حزب تاکنون عملیات های متعددی را علیه دولت ترکیه انجام داده و در این میان افراد زیادی از نظامیان ارتش ترکیه و همینطور مردم بیگناه ترکیه و کشورهای هم جوار اعم از زن و کودک و پیر و جوان جان را به کام مرگ فرستاده است .

عبدالله اوجالان سرکرده این گروهک ، در سال ۱۳۸۲ و بدنبال معامله سران کشورهای ترکیه ، آمریکا و هماهنگی سرویس های اطلاعاتی این کشورها در کنیا دستگیر و به ترکیه آورده شد . بدنبال این رویداد ، فعالیت حزب با سردرگمی و فراز و نشیب هایی مواجه شد ؛ طوریکه این حزب برای برون رفت از این وضعیت ، استراتژی جدیدی را طرح ریزی و به مورد اجرا در آورد که کشاندن مبارزه به سایر کشورها و در عین حال رفع اتهام تروریست بودن برای حزب از سوی دیگر بود ؛ مضافا” اینکه سعی داشت با به راه انداختن حرکت های اجتماعی حمایت مردمی از اوجالان در دیگر کشورها ، به دستگیری و زندانی کردن اوجالان از سوی دولت ترکیه اعتراض و زمینه آزادی و یا تخفیف مجازات و جلوگیری از اعدام وی را فراهم آورد .

بدنبال این حرکت ها و تهییج احساسات کردها ، سران حزب متوجه پتانسیل موجود در دیگر کشورها شده و بر این اساس ، در سال ۱۳۸۲ در راستای هدف فریبکارانه خود برای تشکیل کشور « کردستان بزرگ » متشکل از مناطق کردنشین در ۴ کشور ایران ، عراق ، ترکیه و سوریه ، و برای فعال کردن کردهای ساکن در این کشورها و کشاندن آنها به مبارزه با دولتهای مرکزی این کشورها و همینطور برای اینکه متهم به دخالت در سایر کشورها نگردد و اقدامات تروریستی پ.ک.ک در کشورهای یادشده را یک امر داخلی و توسط کردهای ساکن در این کشورها جلوه دهد ، احزاب مختلف و هم عرض پ.ک.ک را در این کشورها تشکیل داده و فعالیت آنها را در ۴ کشور یادشده توسعه داده است ؛ بنحوی که :

پژاک را در ایران ،

چاره سری را در عراق ،

جنبش ملی دموکراتیک را در ترکیه ،

و حزب اتحاد دموکراتیک را در سوریه ،

راه اندازی نموده و مجموعه اشرار تحت امر خود را تحت عنوان HPG ( ارتش رهایی بخش خلق ) سازماندهی نموده است . اشرار پژاک در این ارتش ، گریلا خوانده می شوند .

نام کردی گروهک ، « پارتی ژیانی ئازادی کوردستان » است که عبارت فارسی آن « حزب حیات آزاد کردستان » می باشد که به اختصار « پژاک » خوانده می شود

نام لاتین : party jian azad kurdistan علامت اختصاری :PjaK

سران و سرکردگان :

سرکرده گروهک فردی بنام عبدالرحمن حاج احمدی است که سابقا” عضو گروهک دمکرات بود اما از سوی آمریکا مأموریت یافت تا به تأسیس گروهی بنام پژاک در قالب پ.ک.ک مبادرت ورزیده و به ایجاد شرارت علیه جمهوری اسلامی بپردازد . وی اکنون در کشور آلمان سکونت دارد .

ترکیب نیرویی و هویت اشرار پژاک :

از آنجائیکه این گروه در واقع شاخه ایرانی پ.ک.ک است ، لذا بخش اعظم مسئولان و اشرار فعال در گروه را نیز اعضای پ.ک.ک که تابعیت کشور ترکیه را دارند تشکیل میدهند . اشرار دستگیر شده و همینطور تسلیمی های گروهک تعداد اتباع ترکیه ای فعال در گروه را بیش از ۶۵ درصد عنوان میکنند . اجساد باقیمانده از دشمن در درگیریها نیز همین رقم را تایید می کند . بر این اساس این گروهک ، یک گروهک بیگانه تروریستی می باشد که با سوء استفاده از نام کردهای ایران ، در نوار مرزی و نقاط دور افتاده کشور شرارت می کند .

مبانی فکری و اعتقادی پژاک :

ایدئولوژی پژاک همان ایدئولوژی حاکم بر پ.ک.ک می باشد ؛ چرا که همانطوریکه پیشتر گفته شد ، اساسا این دو حزب جدا از هم نیستند بلکه پژاک همان شاخه ایرانی پ.ک.ک است . ایدئولوژی و مبانی فکری و اعتقادی پ.ک.ک متأثر از مارکسیسم و کمونیسم می باشد . از آنجائیکه این افکار از سوی سرکرده این گروهک ـ عبدالله اوجالان ـ مطرح و وارد گروهک شده است لذا این افکار و اندیشه ها ، آپوئیسم ( آپو لقب عبدالله اوجالان ) نامیده می شود .

الف ) مبانی فکری پژاک :

۱/ نفی نظام خانواده مبتنی بر شوهر و زن

۲/ اعتقاد به اشتراک جنسی در جامعه ( بی بند و باری جنسی )

۳/ نفی سنت ها و آدابی که اخلاق جنسی را تایید می کند

۴/ نفی قیود خانواده از زن و جامعه مبتنی بر زن سالاری

۵/ نفی اخلاق و نسبی شمردن آن در رفتار های خانوادگی

۶/ پژاک معتقد است اخلاق زائیده توهم و تصورات ناشی از دین گرایی و تقید به خانواده می باشدکه لازم است به طور کامل از صحنه اجتماعی حذف گردد

ب) پژاک و صهیونیسم :

۱/ پژاک معتقد است قرابت و نزدیکی خاصی بین برگزیدگان فرزندان بنی اسرائیل و کرد وجود دارد

۳/ پژاک معتقد است بین فرزندان یهود و کرد قابلیت های مشترک وجود دارد.

۴/ پژاک با همانند سازی ایدئولوژی صهیونیسم نقشی مانند یهود برای کرد قائل می باشد

۵/ تفکر پژاک نشانه های روشنی از تاثیر پذیری از تئوریسین های یهود دارد

۶/ تفکر پژاک محصول فلسفه فکری مبتنی بر بینش صهیونیسم می باشد

۷/ تفکر پژاک مبتنی بر جایگزینی نژاد کرد به جای یهود می باشد

۸/ پژاک معتقد است آنچه تا کنون ماموریت صهیونیسم بوده باید به کرد واگذار گردد

۹/ پژاک معتقد است باید پیوند مشترک بین حکومت شمال عراق و اسرائیل ایجاد شود

۱۰/ در تفکر آپوئیسم نوعی قرابت و همسانی بین تفکر صهیونیسم و کرد گرایی مبتنی بر برگذیده بودن این دو نسل و آینده ساز بودن آن و رسالت تاریخی اینها و قرابت سرنوشت مشترک آنها می باشد

ج) پژاک و دین: براساس تفکر حاکم بر پژاک

۱/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص مظهر عقب ماندگی خاور میانه می باشد

۲/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص عامل نظام طبقاتی می باشد

۳/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص افیون جامعه می باشد

۴/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص عامل ایست تمدنی می باشد

۵/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص عامل دیکتاتوری و توجیه کننده وضعیت موجود می باشد

۶/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص عامل بردگی زن می باشد

۷/ دین به طور عام و اسلام به صورت خاص تخیل اقتدار متمرکز و توجیه گر ظلم و اجحاف اجتماعی می باشد

۸/ در یک دید کلی دین به طور عام و اسلام به صورت خاص را عامل عقب ماندگی و عدم تحول در مشرق زمین و به ویژه در ایرا ن و خاورمیانه می دانند و اعتقاد دارند به منظور رسیدن به هدف مطلوب باید تمام مظاهر دین و حاکمیت های مبتنی بر دین از عرصه فردی و اجتماعی حذف گردد

شیوه های جذب گروهک پژاک :

گروهک با دادن وعده و وعید هایی چون :‌ اعزام به اروپا و تحصیل ، ازدواج وزندگی و شغل خوب و پر درآمد در کشورهای اروپایی ، جوانان ساده را ـ که عمدتا” از بین خانواده های نابسامان و متلاشی شده بخاطر فقر و اعتیاد و طلاق هستند ، فریب داده و وارد گروهک میکند .

گروهک ابتدا به آنها وعده میدهد که اگر در عملیات علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند و چند عملیات موفق داشته باشند ، آنها را برای زندگی و کار در اروپا به یکی از کشورهای اروپایی انتقال میدهد . پس از اینکه این جوانان فریب خورده در عملیات علیه نیروهای جمهوری اسلامی شرکت کردند و دستشان به جنایت آغشته شد ، به آنها گفته می شود که جان شما از سوی جمهوری اسلامی در داخل و خارج در خطر است و شما راه بازگشت به ایران یا عزیمت به کشورهای خارجی را ندارید و باید در گروه بمانید و به این ترتیب این جوانان ساده دل و بی خبر از همه جا و شکست خورده و آسیب دیده از حیث خانوادگی و اجتماعی را در چنگال اهریمنی خود اسیر کرده و در راستای اهداف پلید شخصی سران گروهک و استکبار جهانی قربانی میکنند .

شگردهای عملیات روانی پژاک :

اقدامات تبلیغی و روانی گروهک از طریق عناصر و کادرها با بکارگیری عوامل داخلی و تشکیلاتی به روشهای زیر صورت می گیرد :

از طریق سایتهای و شبکه های رادیویی و تلویزیونی وابسته به گروهک . ( روژ تی وی ، رادیو مزوپوتامیا )

انجام فعالیتهای تبلیغی گسترده با ایجاد سخنرانی ، پخش اعلامیه و سی دی و پرچم کردستان بزرگ و تصاویر اوجالان و معدومین گروهک .

انتشار کتب نشریات کردی و تبلیغ افکار ناسیونالیسیم کردی

افزایش عملیاتهای روانی و ملتهب نمودن شرایط جامعه

حضور در میان مردم کرد منطقه ، شرکت در مراسم عروسی مردم ، استفاده از پرچم گروه و تصاویر اوجالان در راستای جذب و ایجاد ارتباط عمیق فرهنگی و سیاسی

گسترش تبلیغات روانی مختلف از طریق ماهواره ، اینترنت ، نشریات ، کتب و …

تثبیت اقتدار حزب در منطقه و نا امن نمودن منطقه با توسل به تهدید وارعاب ، دستگیری و گروگانگیری

انجام تبلیغات گسترده در جهت شناساندن و معرفی حزب پژاک بعنوان قوی ترین آلترناتیو کردی

حضور مستقیم در بین مردم در مناطقی که حضور نیروهای نظامی وانتظامی در آن مناطق کمتر می باشد.

زندانی و شکنجه کردن اعضای بریده

ترور انشعابیون در شمال عراق برای توقف انشعابات و حفظ تشکیلات

راه اندازی و فعال کردن کمیته زنان که یکی از کمیته های فعال پژاک می باشد

مراقبت و کنترل اعضا توسط همدیگر برای مقابله با عوامل نفوذی

اما مهمترین شگرد گروهک در تبلیغ و عملیات روانی برای جذب نیرو ، دادن وعده و وعید و زندگی و کار در اروپا و یا حقوق مکفی در گروه می باشد . در مقابل ، گروه برای مقابله با همکاران نظام و جلوگیری از پیوستن مردم روستاهای مناطق مرزی به بسیج و همکاری آنان با نیروهای نظامی و انتظامی ، به شیوه های تهدید ، ربایش فرد یا اعضای خانواده ، ضرب و شتم ، قتل و اعدام و همینطور غارت اموال و نوامیس مردم کرد محلی متوسل می شود تا با ایجاد یک فضای رعب و وحشت ، مانع از همکاری آنان با نظام شود .

در حوزه رسانه ، گروهک برای برقراری ارتباط با مردم منطقه ، از تلویزیونهای ماهواره ای که از سوی استکبار جهانی در اختیار آنان قرار داده شده است بهره می گیرد . در حال حاضر شبکه ماهواره ای « روژ تی وی » بعنوان کانال رسمی پژاک فعالیت دارد ضمن اینکه سایر گروههای کردی از قبیل پ.ک.ک ، دموکرات ، کومله ، منطقه اقلیم شمال عراق از قبیل تیشک تی وی ـ روژ هلات ، کرد تی وی و … نیز به نوعی همدیگر را پشتیبانی می کنند .

شایان ذکر است که رسانه های خبری استکبار جهانی را نیز باید به این فهرست افزود . همینطور رادیو مزوپوتامیا متعلق به پ.ک.ک و پژاک نیز در حوزه صدا و خبر رسانی و پخش سرودهای کردی و مصاحبه با افراد مختلف پیرامون موضوع کردستان به شدت فعال است .

استکبار جهانی سعی دارد با بکار گیری مزدورانی چون پژاک ، و در اختیار قرار دادن شبکه های ماهواره ای و رادیویی و همینطور حضور در فضای مجازی اینترنت و تبلیغات گسترده در این حوزه ها پیرامون هویت ، فرهنگ و حق و حقوق کرد ، یک ملت جداگانه بودن را به کردها القا کرده و نوعی ملت سازی و سپس کشور سازی را در این منطقه رقم بزند و با توجه به مراودات و پیوندهای ایدئولوژیکی و تشکیلاتی آپو با رژیم صهیونیستی که در مرامنامه و ایدئولوژی حزب هم قید شده است ، این بخش از کشور اسلامی مان را تجزیه کرده و اسرائیل دوم را در منطقه بوجود آورد .

نقاط ضعف گروهک پژاک :

گروه نقاط ضعف فراوانی دارد ؛ اما مهمترین نقطه ضعف گروه ، ماهیت مارکسیستی ـ کمونیستی و ضد دینی آن است که آن را به شدت از مردم پنهان می کند و در تبلیغات گروهک حرفی از آن به میان نمی آورد ؛ چرا که اگر مردم بفهمند که این گروه ، خدا و پیامبر را قبول ندارد و به کلی مذهب را رد می کند و آن را افیون توده ها میداند ، نه تنها به سمت آن گرایش پیدا نمی کنند ،بلکه فرزندان و دیگران را نیز از آن باز داشته و به مبارزه مستقیم با آن بر می خیزند .

موضوع دیگر ، افکار و اندیشه های فمنیستی موجود در گروه است که با فرهنگ و سنت های حاکم بر جامعه کردی و اهل سنت مغایرت دارد . گروهک خواهان آزادی بی حد حصر زنان و برابری و بلکه برتری زنان بر مردان است . اندیشه افراطی که با عقل و شرع و دستورات صریح اسلام و آداب و رسوم موجود در منطقه مغایرت دارد . البته گروهک از این شگرد برای جذب زنان و دختران و جوانان و تأمین نیازمندیهای جنسی اعضای گروهک و ترغیب جوانان به حضور در گروه برای برخورداری از ولنگاری های جنسی استفاده می کند .

نقطه ضعف دیگر گروهک ، ماهیت غیر ایرانی بودن آن است . همانطوریکه پیشتر گفته شد ، بیش از ۶۵ در صد اعضای گروهک را اتباع ترکیه تشکیل میدهد و در بین آنها افرادی از کشور سوریه و عراق نیز حضور دارند . بنابراین این گروهک ، یک گروه بیگانه و غیر ایرانی است .

تجزیه طلبی و تلاش برای تجزیه کردستان و تشکیل کشور کردستان بزرگ از دیگر نقاط ضعف این گروه است . تجزیه طلبی به هر شکلی که باشد محکوم و مذموم است و فرد یا گروهی که به این کار مبادرت ورزد عامل بیگانه و مزدور استکبار جهانی می باشد که در خدمت منافع و برنامه های استکبار جهانی قرار گرفته است .

نقطه ضعف دیگر گروهک وابستگی آن به استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست . اکثریت قریب به اتفاق بودجه گروهک بطور مستقیم از سوی آمریکا تأمین می شود و درصد ناچیزی از طریق دولت اقلیم شمال عراق یا برخی کشورهای منطقه و همینطور اخاذی از مردم تأمین می گردد .

ارتباط با رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین دشمن مسلمانان و جهان اسلام از دیگر نقاط ضعف این گروهک و همه گروههای ضد انقلاب کردی به شمار می رود . همانطوریکه قبلا” گفته شد ، سران و سرکردگان این گروهک و گروه مادر آنها « پ.ک.ک » سعی دارند با سندسازیهای به اصطلاح « علمی » و تحقیقی » نوعی قرابت ژنتیکی بین نژاد کرد و قوم یهود برقرار نمایند .

جرائم ، جنایات و اقدامات تروریستی و ضد مردمی پژاک :

گروهک ضد مردمی و تروریستی پژاک تاکنون اقدامات تروریستی فراوانی را علیه مردم کرد منطقه انجام داده و جنایات بیشماری را مرتکب شده است که به بخش هایی از آن اشاره می شود .

۱ ـ ترانزیت مواد مخدر : این گروهک مهمترین و بلکه تنها ترانزیت کننده سازماندهی شده مواد مخدر در این منطقه است طوریکه اگر فرد یا گروهی بطور مجزا و مستقل از این گروه به این کار مبادرت ورزد ، سریعاً وارد عمل شده و با وی تسویه حساب کرده و از مقابل خود بر میدارند . ترانزیت مواد مخدر با اهداف مالی و نیز به فساد کشاندن جوانان این مرز و بوم صورت می گیرد .

۲ ـ قاچاق گسترده مشروبات الکلی : بنا بر اعلام مراجع رسمی کشور ، بیش از ۸۰ درصد مشروبات الکلی وارد شده به کشور با کمک یا دخالت مستقیم این گروهک صورت می گیرد . گروهک در یک اقدام کاملاً هماهنگ با کشورهای اروپایی و آمریکاییها و عوامل آنها در داخل کشور و با هدف تخریب باورهای دینی و ایمانی جوانان این مرز و بوم ، مشروبات الکلی دپو شده در خنیره و دیگر مناطق شمال عراق را تا شهرهای مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران اسکورت کرده و به شهرهای عمقی کشور می رساند . مقصد نهایی این مشروبات ، شهرهای مذهبی کشور از قبیل مشهد ، قم و همینطور تهران ـ به عنوان ام القرای جهان اسلام ـ و دیگر شهرهایی است که وجهه اسلامی ، ایمانی و انقلابی بالا و شناخته شده ای دارند تا به این وسیله با به فساد کشاندن جوانان این شهرها و رواج میگساری و مشروبات الکلی ، وجهه این شهرها را خراب نموده و پشتوانه مردمی نظام در این شهرها را در سالهای آتی تضعیف کنند .

۳ ـ قاچاق انسان : گروهک در قبال دریافت مبالغ هنگفت از خروج مرزی های غیر مجاز اعم از اتباع ایرانی یا اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان و با وعده کار در شمال عراق یا کشورهای اروپایی بطور گسترده ای در قاچاق انسان در این منطقه نقش دارد .

۴ ـ قاچاق سلاح و مهمات : گروهک با کمک و پشتیبانی آمریکائیها و با همکاری منافقین ، انواع سلاح ، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی را با هدف ناامن ساختن شهرهای کشور به ویژه تهران و شهرهای بزرگ وارد کشور میکند . دستگیر شدگان در فتنه ۸۸ و سلاح و مهمات بدست آمده در این فتنه و اعترافات دستگیر شدگان ، نقش این گروهک در قاچاق سلاح و مهمات را به خوبی آشکار ساخت .

۵ ـ ایجاد نا امنی در منطقه : انفجار و تله گذاری در مسیر انسانهای بیگناه ، حمله به نیروهای نظامی و انتظامی که مسئول حفظ آرامش و امنیت در کشورند و همینطور حمله به پاسگاههای پلیس و راهنمایی و رانندگی که مسئول حفظ نظم و سهولت آمد و شد در شهرها و جاده های کشورند ، یا حمله به سایر کارمندان دولت که مشغول جاده سازی ، عمران و آبادانی و خدمات رسانی به مردم هستند ، همه و همه تنها بخشی از جنایات این گروهک است که از بدو پیدایش آن تاکنون به کررات در گوشه و کنار این منطقه اتفاق افتاده است .

۶ ـ تهدید و ضرب و شتم مردم و همکاران نظام : این گروهک ، در روستاها و مناطق دور افتاده که نیروهای نظامی و انتظامی در آنجاها حضور ندارند ، با مراجعه به در منازل مردم فهیم ، انقلابی و با فرهنگ منطقه را که به عضویت سپاه و بسیج در آمده و در راستای مقابله با بیگانگان و مزدوران آنها با نظام اسللامی همکاری میکنند ، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم و تهدید آنها نموده از همکاری با نظام و مأموران دولتی باز میدارند . اما این ترفند آنها نیز مؤثر نیفتاده و مردم همچنان به کشور و نظام اسلامی وفادارند و بارها از مسئولین خواسته اند که امنیت را در منطقه برقرار نموده و از ورود این مزدوران به خاک میهن اسلامی و ضرب و شتم مردم جلوگیری نمایند .

۷ ـ ترور روحانیت اهل تسنن : تعداد زیادی از ماموستاهای(روحانیون) منطقه به علت عدم همراهی با گروهک ، به طرز وحشیانه ای به شهادت رسیده اند که عمق عصبانیت گروهک از مردم و روحانیت و همینطور فاصله مردم و روحانیت با این گروهک مزدور بیگانه را نشان میدهد .

۸ ـ آدم ربایی ، تجاوز به نوامیس ، باجگیری و غارت اموال : ربایش اعضای خانواده همکاران نظام در منطقه و اخاذی برای آزادی وی ، قتل و غارت اموال و نوامیس مردم ، موضوعی است که به کرات در روستاهای مرزی اتفاق می افتد و مردم نجیب و صبور منطقه همواره از تعدیات و ظلم و جنایات این گروهک مزدور و ضد خدا و ضد مردم ، بارها و بارها نالیده اند .

۹ ـ جلوگیری از عمران و آبادانی منطقه : از آنجایی که حیات گروهک در ناامنی و عقب ماندگی منطقه نهفته است ، لذا گروهک با آتش زدن ماشین آلات مهندسی و راهسازی که مشغول خدمات عمرانی و سازندگی در کردستان هستند و تهدید و ضرب و شتم و به شهادت رساندن خدمه آنها سعی دارد مانع از عمران و آبادانی منطقه شده و به این وسیله دستاویزی برای اقدامات ضد مردمی و جنایتکارانه خود داشته باشد .

مواردی که ذکر شد ، تنها فهرستی کوتاه از اقدامات متعدد این گروه جنایتکار در نقاط مختلف کردستان علیه مردم نجیب و شریف کرد می باشد که آسایش را از مرم منطقه سلب و توسعه و عمران در کردستان را با مشکل و کندی مواجه ساخته است . بی شک بیان همه جنایات و ذکر همه مصادیق مجالی دیگر می خواهد که از حوصله این بحث کوتاه خارج است .

آینده گروهک پژاک :

همانطوریکه تاریخ بارها و بارها نشان داده و در این یکصد ساله اخیر نیز به کرات تکرار شده است ، عاقبت و سرانجام مزدورانی که با دشمن همکاری میکنند و به کشور خود خیانت می کنند ، چیزی جز رسوایی و بی آبرویی در بین ملت و شکست و اضمحلال ، ندامت و پشیمانی برای این قبیل خیانتکاران نخواهد بود . قبل از هر چیز ، خود قوم فهیم و با فرهنگ کرد جواب این مزدوران را داده و با تشکیل « پیشمرگان کرد مسلمان » به مصاف این مزدوران و خیانتکاران به وطن و قوم کرد رفته اند . اقدامات مذبوحانه گروهک در ترور و به شهادت رساندن زنان ، مردان ، کودکان و ائمه جمعه و جماعات کردستان حکایت از عمق عصبانیت و استیصال این گروهک در مواجه با مردم و ناکامی آن در جدا کردن مردم منطقه از نظام دارد . بیش از ۳۰ سال است که این قبیل گروهکها در کردستان فعال اند اما راه به جایی نبرده اند و به نقطه اول بازگشته اند . امروز بیش از هر زمان دیگری پوچی ادعاهای این گروهکها مبنی بر دفاع از حقوق مردم ، برای مردم منطقه روشن و وابستگی آنها به استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا مسجل شده است . امروز دیگر همه مردم کرد منطقه میدانند که این گروهکها در خدمت اغراض شخصی سران گروهکها و جاده صاف کن استکبار جهانی و نظام سلطه اند و « دفاع از خلق » شعاری بیش نیست . لذا هیچگونه عقبه مردمی و پایگاه اجتماعی با ثبات و مداوم نه تنها برای این گروه ، که برای هیچ کدام از گروهکهای ضد انقلاب دیگر متصور نیست .

موضوع دیگر معادلات قدرت جهانی است . تاریخ کردستان نشان داده است که گروههای کردی همیشه ابزاری در دست ابرقدرتها یا کشورهای منطقه بوده اند و بازیگر اصلی ، این قدرتها و کشورهای منطقه بوده اند نه گروهکها ؛ و هر وقت مسائل و موضوعات این کشورها و قدرتها با هم حل شده ، یا یکی از این کشورها توانسته است حاکمیت ملی خودش را با قدرت و قوت اعمال نمایند ،این گروهکها نیز مورد معامله واقع شده و به ورطه فراموشی سپرده شده یا به قربانگاه فرستاده شده اند .

امروز استکبار جهانی از رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی به شدت واهمه دارد . آنها با آنهمه امکانات و تجهیزات و منابع مالی و رسانه ای و مراکز علمی و پژوهشی خود و با برخورداری از تیم های مشاوره ای و عقل تمام عقلای خود ، میدانند که پنجه انداختن با جمهوری اسلامی حماقت است ، لذا این مأموریت را زمانی به سران ناآگاه و زود باور دموکرات و کومله و خبات و … واگذار کردند . وقتی آنها با تودهنی مردم و نظام از صحنه حذف شدند ، عناصر جدیدی بنام پژاک را مأمور اینکار کردند که این گروه نیز بابی میلی مردم به آنها و اقتدار نظام اسلامی در حال اضمحلال و نابودی است ؛ همچنانکه سرنوشت همه بریدگان از کشور و ملت ، خیانتکاران ، تجزیه طلبان و مزدوران بیگانه در طول تاریخ چنین بوده است

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *