اعتراف ناشیانه خبرگزاری فرات ارگان رسانه ای وابسته به تروریست های پ ک ک به زورگیری عناصر این گروه در روستاهای مرزی

به گزارش انجمن بی تاوان، خبرگزاری فرات ارگان رسانه ای وابسته به گروه تروریستی پ ک ک به صورت ضمنی به زورگیری عناصر پ ک ک در روستاهای مناطق مرزی به ویژه آذربایجان غربی اعتراف کرده است.
این رسانه سعی کرده است ضمن بازی با کلمات زورگیری عناصر تروریست پ ک ک ک را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتسب کند. این درحالی ایست که قاچاق، آدم ربایی، زورگیری، به کار گیری کودک سربازها و انواع جرایم سازمان یافته پ ک ک به کررات توسط مراجع بی طرف بین المللی از سوی تروریست های پ.ک.ک و پژاک گزارش شده است.

|
به اشتراک بگذارید