استعفای یکی از مشاوران برهم صالح پس از دیدار وی با ترامپ

به گزارش انجمن بی تاوان،رسانەهای عراق اعلام کردەاند کە احمد یاسری، مشاور سیاسی برهم صالح رئیس جمهور عراق روز چهارشنبە دوم بهمن ماه، از کار خود استعفا دادە است.

هر کدام از این رسانەها بە نوعی اعلام کردەاند کە احمد یاسری بە عنوان اعتراض علیە نشست برهم صالح با دونالد ترامپ، از سمت خود استعفا دادە است.

پیشتر رسانەهای حزب اللە عراق اعلام کردە بودند در صورت دیدار برهم صالح با دونالد ترامپ، باید رئیس جمهور عراق را از بغداد اخراج کنیم.

روز گذشتە، چهارشنبە دوم بهمن ماه، در حاشیەی اجلاس جهانی داووس رئیس جمهور آمریکا با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار و نشستی برگزار کرد.

|
به اشتراک بگذارید