اگر بخواهیم مثال هم بیاوریم آنقدر از این نمونه ها و معضل ها فراوان می باشد که قلم از نوشتن آن عاجز می ماند. بسیار زنان و دختران رنج دیده ای بوده اند که با هزاران امید و آرزو فریب افکار مریض این افراد و گروهک ها را خورده و خانواده و حتی شوهر و فرزندان خود را رها کرده و هم زندگی خود و هم زندگی خانواده خود را به سیاهی و تباهی کشانده اند.

چه بسیار زنان و دخترانی که بعد از مدت کوتاهی ماندن در این کمپ های غیر قابل تحمل بارها و بارها تن به خواسته های این گروهک ها و به اصطلاح ازدواج های سازمانی داده اند و در نمونه های بسیاری که شاهد آن بوده ایم شوهرهای زنان را به بهانه رفتن به منطقه برای عملیات های سازمانی فرستاده و شخصا خود این گروهک ها آنان را در منطقه لو داده و آنان را به کشتن داده اند و حتی در بعضی موارد سه روز از کشته شدن این افراد نگذشته است که به همسر این افراد پیشنهاد دوستی و رابطه داده اند. در بعضی از این موارد و نمونه ها حتی این زنان و دختران رنج دیده را مورد هتک حرمت و آزار و شکنجه جنسی و جسمی قرار داده و حتی در چند نمونه به شیوه های فجیعی به قتل رسانده اند.

چه فراوان دختران و زنانی که از شدت آزارها و تبعیض های این گروهک ها از کمپ ها اخراج و فراری داده می شوند و به شهرهای کردستان عراق روی آورده و برای امرار معاش و یا در بعضی موارد به این دلیل که در کمپ های این گروهک ها آنان نیز دچار بیماری ها و اختلالات جنسی و سکسی شده اند در شهرهای سلیمانیه و اربیل مشغول تن فروشی و حراج بدن خود شده اند و بانی این جنایت نیز به تنها گروهک های کردی و افراد آنان می باشند.

متاسفانه آنقدر از این نمونه ها و مشکلات اخلاقی در این کمپ ها اتفاق افتاده است که دیگر در بین افراد این گروهک ها به امری طبیعی مبدل گشته است، و گاهی انسان از بیان آنها شرم می کند. اما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که بیان این حقایق و واقعیتهای پیش آمده نیز ضروری و مهم می باشند، چراکه هدف ما نیز تکرار نشدن این جنایات و به حداقل رساندن آنها می باشد.

 به امید آنکه بار دیگر شاهد چنین جنایاتی از سوی این گروهک ها به اصطلاح طرفدار حقوق زنان نباشیم و تلاش کرده باشیم تا سطح آگاهی دختران و زنان کرد در رابطه با این گروهک ها بالا رفته و همگان واقعیت و ماهیت این تروریست ها را به خوبی درک کرده و نقشه ها و اهداف شیطانی آنان را نسبت به عزیزانمان برملا کرده و دیگر شاهد چنین رویدادهای تلخ و ناگواری نباشیم.