۸ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • نحوه پیدایش گروهک های تروریستی از دید دکتر طالعی

نحوه پیدایش گروهک های تروریستی از دید دکتر طالعی

  • ۲۵ مهر ۱۳۹۱
  • ۲۳۴ بازدید
  • ۰

دکتر طالعی ، استاد دانشگاه و  دارای مدرک دکترا در رشته ادبیات  در خصوص  نحوه پیدایش کروهک های تروریستی بویژه پژاک با توجه به وجود و سر منشاء  قومیت کرد در تاریخ ایران و وجود واژاگان ادبی کهن در تاریخچه قوم کرد  و بررسی ابعاد تاریخی ، فرهنگی و نژاد دیرینه حقیقی کردها  پرداخته ، که برای خواننده گان محترم سایت ارائه می گردد.

دکتر طالعی در خصوص تحریف واژکان قومیت در تاریخ توسط جریانات تروریستی  اظهار داشتند: امروزه یک جریان مسلم  بوده که کشورهای در بستر توسعه  ، در معرض سنگین ترین حملات تروریستی از بعد نرم افزاری و سخت افزاری می باشند.تروریست که یک جریان فکری بوده که متاسفانه امروزه هم بصورت نرم و سخت در جهت تحقق بعد سخت آن بستر نرم آن را با تحریف واژگان، کلمات ، و به عبارتی برهاین علمی تاریخی مورد نظر قرار داده است.

از سال ۱۳۷۶ کارشناسان این جریان را در متن نشریات ،مجلات مورد نقد بررسی قرار داده اند  چرا که این جریان در گذرگاه آماری  اهداف تروریستی و وابسته خود تلاش می کند ملتی را از هویت واقعی تاریخی، فرهنگی، و دیرینه حقیقی نژادی تخلیه کند که بطور یقین این اولین قدم در راه تحریف واژگان قومیت وملیت است. این جریانات و تحولات سیاسی از سال ۱۳۰۰ هجری شمسی شروع و تا امروز ادامه دارد و آغازین این حرکت تحریف واژگان می باشد به دلیل که اگر ملتی از هویت تاریخی  ، اجتماعی، دینی و فرهنگی تخلیه شود در حکم معقوله پا در هوا خواهد بود.

قومیت مفهوم خاصی دارد از نگاه علم جامعه شناسی و ملیت تعریف مشخص دارد و ملت ایران در گذرگاه زمان از اقوام مختلف تشکیل یافته واگر بخواهیم ملت ایران را به تنه درختی تشبیه کنیم ،اقوام در حکم شاخه های آن درخت می باشد. گاهی در تحقق اهداف تروریستی ، فرقه با تحریف غیر اصوالی و غیر علمی کاملاً سیاسی و با انگیزهای تجزیه طلبانه برخورد می کنیم، یعنی به جای اینکه قوم خاصی را در مفهوم حقیقی کلمه مورد خطاب قرار دهند در راستای هدف تجزیه قومی ،قوم را تبدیل به ملیت می کنند.لذا برای رسیدن به اهداف شوم خود به جای استفاده از قوم کرد ویا قوم ترک از کلماتی همچون ملت کرد، ملت ترک بهره می گیرند.

ما ملت ایران را تعریق می کنیم از اقوام مختلف ایرانی بنابراین اگر بحث ملت کرد را مطرح می کنند، اولین بستر همان تجزیه نرم افزاری از تحریف معنی واژه  را آغاز می کنند؛ قوم کرد قومی است از اقوام اصیل ایرانی و تعبیر ملت به قوم کرد از لحاظ تاریخی و مستندات تاریخی و فرهنگی که واقعاً در هیچ مقطع تاریخی قابل توضیح نمی باشد؛ و از این جهت اگر ما با نگاه علمی و روی کردی کاملاً عالمانه مفهوم علمی واژگان برخورد کنیم  متوجه خواهیم شد که چنین تعبیرو مفهومی از واژگان (ملت کرد،ملت ترک، ملت بلوچ) تعبیر و تفسیر علمی نبوده و اولین گام در تحقق  اهداف تروریستی  می باشد؛بنابراین قاطعاً اگر در پی آسیب شناسی چنین زمینه نباشیم می تواند جامعه را در بلند مدت ویا در میان مدت در برابر حرکت های تروریستی قرار دهد.

هدف از طرح ملیت به جای قومیت به این دلیل است ،چون که  ملت ایران ملتی است با دیرینه ی  تاریخی و با اقوامی متنوع و فرهنگ های گوناگون که نهایتاً تعریف ملت ایران و فرهنگ ایرانی را می کند؛ بعنوان مثال آداب ورسوم ما در همه مناطق ایران یکسان است اگر گاهی  به تفاوتی در شرایطی برخورد می کنیم تحت تاثیر شرایط قومی ومحیطی است.، اما اگر بخواهند اهداف شوم فکری خود را جامعه عمل بپوشانند اول تاریخ یک ملت را تحریف و تاریخ  دیگری را جابگزین آن می کنندو اگر ملتی نسبت به تاریخ خود آگاهی نداشته باشد بیشتر در معرض آسیب پذیری است و تروریستها که بیشتر در مناطق مرزی بویژه کردستان مستقر هستند دارای اندیشه و اعقاید فکری مارکسیمی بوده که در جهت تحقق اهداف خود از هر معقولی بهره ابزاری می کنند. بنابراین برای رسیدن به استراتژی سیاسی خود که همان استراتژی تعدی و تجاوز ودر شرایط کنونی استراتژی تروریسم بوده جامه عمل بپوشانند توسط محاول دانشگاهی دست به تحریف واژاگان زدند و متاسفانه این جریانات فکری از سال ۱۳۰۰ آغاز و هم اکنون ادامه دارد ولی در مقاطع مختلف زمانی فراز ونشیب  های دارد فرض کنید ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ سقوط رضا خان فراز ونشیب ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ شکل گیری دموکرات آذربایجان و کردستان که به اوج می رسد واز ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۲ که ورود آمریکا به جریانات سیاسی ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۳۲ که چنین جریاناتی بطور قهری ساقط می شود و پس از انقلاب اسلامی با درایت و رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با پیام راستین انقلاب اسلامی کردو اعجم فرقی نیه رهبر فقط خمینی ویا براساس آیه مبرم قران کریم  که می فرمایند : ما اقوام مختلف آفریدم و شعوب قبایل قرار دادیم تا بشناسند و بهترین انسانها متقی ترین آنهاست. که نهایتاً بحث تحریف واژگان و تاریخ در جهت تجزیه قومی اتفاق می افتد و تجزیه تاریخ ایران در جهت کم رنگ کردن فرهنگ دینی اتفاق ما که در صورت لزوم با یک حرکت سخت افزاری بتواند مرد را تجزیه کند و اولین گام در جهت تجزیه یک ملت  همان تجزیه تاریخ  آن ملت  می باشد و ملت باید نوعی وابستگی به تاریخ داشته و اگر این وابستگی تضعیف شود از منیت واقعی خودش خارج می شود که در نگاه فرهنگی انقلاب اسلامی از این منیت تعبیر به استقرار می کنیم  ملتی که استقرار نداشته باشد یعنی هویت واقعی خود را نشناسد قطعاً در گام وابستگی قرار خواهد گرفت وعواملی را که در پی وابستگی ملتی هستند بجز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشندو از گذرگاه چنین هدفی سعی می کنند قومیت را تبدیل به ملیت بکنند و به جای ملت ایران از ملت کرد، ملت ترک، ملت عرب و… بهره برده وملت ایران را مترادف با فارس بدانند و تلاش می کنند هویت ملی را با تخریب شخصیت های ملی کم رنگ کنند واین روند  دیرینه ۹۰ ساله در تداوم جریان نامیمون ، متاسفانه امروزه در سیمای فرقه پژاک که با عوام فریبی و مفهوم ارزشی واژگان و بهره گیری ابزاری غیر واقعی واژگان امروزه تلاش می کند این اهداف تروریسم جهانی وبین الملی بجز منافع خود به چیزی نمی اندیشد فراهم کند.

بنابراین امروزه به معقوله تحریف تاریخ و واژگان کم تر توجه می شود و مطالب را بیاید جدی گرفته که بارزترین مثال تحریف  تاریخ تحریف الفبا می باشد و اشاعه الفبای لاتین در نشریات محلی چرا که الفبای لاتین نه ایرانی است ونه دیرینه ی در ایران چه قبل از اسلام وچه بعد از اسلام دارد وهمان روندی را که ترکیه در اشاعه الفبای خود در داخل کشور توسط کروهگ تروریستی پژاک ترویج می دهند در حالی که هیچ مستندی بروجود اتالفبای لاتین  در تاریخ ایران نمی باشد

تحریف وشبه آفرینی توسط پژاک در تضعیف حق اقلیت های کرد و طرح نشریات و رسانه های غربی در خصوص  نادیده گرفتن حقوق دانشجوهای کرد با ید به این نکته توجه کرد که امروزه در دانشگاهای مرزی زبان های ترکی و کردی تدریس می شود و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها صورت گرفته و در دانشگاه های ما بویژه دانشگاه های شمالغرب کشور۹۹% از نشریات خود را به زبا ن های کردی وترکی منتشر می کنند و هیچ منع قانونی نسبت به این موضوع ندارد ولی جهت گیری مطالب مهم بوده اکر ما مطالبی را بدون تحلیل و بررسی از نشریات آن سوی مرزها با اهداف تروریستی وارد متن نشریات کنیم در هیچ جای دنیا با مرزهای تعین شده دموکراسی چنین روی کردی را قبول نمی کنند تا برسد به جمهوری اسلامی ایران ،لازم  به الذکر است الان در ترکیه کنونی  کشور همسایه حتی اجازه ی تکلم به زبان کردی را نداشتند که یکی دو سال اخیر به خاطر فضای را که اسلام گرایان ایجاد کرده اند تازه جرات به سخن گفتن در فروشگاه را پیدا کرده اند. وباچنین فضا سازی  با بهره گیری ابزاری اهداف تروریستی در منطقه شمالعرب بویژه پژاک اتفاق افتاده و اگر بخواهیم بررسی علمی قرار دهیم لزوم دارد ذهنیت یک سوی خود را خالی کرده وبا نگاه علمی و مطالعه در فراز ونشیب های ۵۰ ساله بویژه حوادث بعد از انقلاب و جریانات مختلف بعد از سال ۱۳۵۷ تا به امروز که در شمالغرب ایران اتفاق افتاده ببینیم و در یابیم آنهای را که بحث زبان و فرهنگ قومی را مطرح می کنند قدم تحقق عینی اهداف آنان برداشته و قوم مسلمانان کرد ستان و تر ک اقوامی بوده که دیرینه مشترک تاریخی ، فرهنگی و آئینی با اقوام دیگر ایرانی  دارند و ملت ایران متشکل از اقوام ترک، کرد، لر، بلوچ و… می باشد پس اگر آنها با چنین زاویه ی دیدی به تحلیل مسائل پرداخته و نظریه پردازی می کنند غرضشان فقط تحریف واقعیت ها می باشدو اگر نتوانند تحریف واقعیت بکنند و نتوانند شبه بیافریند به اهداف پلید خود نمی توانند برسند وشبهه به معنی اینکه فضای ذز جامعه ایجاد شود که در این فضا تشخیص زشت و زیبا ، ارزش وضد ارزش، علم وضد علم مشخص نشود؛اگر مطلبی غیر علمی موضوعیت پیدا کند این مطلب را تبدیل به یک حقیقت و کشف علمی می کنند و متاسفانه این فضای شبهاتی را در فضای مطبوعاتی و نشریات محلی قابل مشاهده است و امید است متوالیان فرهنگی ومطبوعاتی با نگاهی عالمانه موضوع را در معرض نقد و بررسی قرار داده و آینده را از ابتلا شده به تروریسم بویژه تروریسن نرم ایمن سازند.

فعالیتهای توسط فرقه تروریستی پژاک در دانشگاهها صورت می گیرد وبا توجه به اینکه پژاک یک جریان فکری است واندیشه پژاک مربوط به چند سال اخیر نمی باشد ،دیرینه اندیشه ی مربوط به سال ۱۳۲۴ می باشد ونظریه پردازن غرب گرا در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می کنند این زمینه فمری را توسط گروههای وابسته خود تحقق بخشند ولازم به اذکر است قبل از انقلاب جمهوری اسلامی قدرت عرض اندام و جرات نداشتند و علت حاکمیت دیکاتوری شاهنشاهی  بود وبعداز پیروزی انقلاب اسلامی فضایی دموکراسی در سایه انقلاب حاکم شد ومردم بعد از انقلاب  وشناخت ازنوع شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و نوع نگاه حضرت امام ونقد ایشان از حق وباطل آشنایی داشتند در تبدیل مرزها شبه ای به دل را نمی دانند و وقتی حضرت امام می فرمودند اینها  کافرند ویا تروریست هستند مردم با تمام توان در برابر آنها جبهه می گرفتند وت سال ۱۳۷۶ این گروهگ ها کاملً منزوی شده بودند .

مرکز حرکت فرقه پژاک با تمرکز بر نشریات دانشجوی می باشد  و متاسفانه  یکی از مشکلات ما این است که در مواجه با مسائل مختلف مصداق مبرم تحلیل خوری  هستیم  نه تحلیل گری اگر تامل عمیق در منابع و ماخذ علمی داشته باشیم و فراز ونشیب های ۳۰ ساله اخیر  در نوع روابط سیاسی  وبا اهدافشان  قابل تحلیل بنا به دلایلی در دانشگاههای ما با مشکلاتی مواجه هست و این مشکلات نیاز به آسیب شناسی  است.

از جمله این موارد تروریسم ادبیاتی  می باشد که در کانونهای ادبی نام این را تروریسم ادبیات انتقادی ویا شالوده شکن می نامند و مرکز شالوده شکنی ها متوجه ارزشهای ادبی است بر این اندیشه هستند که اگر کسی حافظ ، سعدی ، شهریار ، فردوسی و یا سایر شاعران را که از مفاخیر ملی هستند در معرض نقد قرار بدهند و هویت آنها را با شبه مواجه سازند و شخصیت ایرانی آنها را بشکنند در تحقق اهداف استراتژی آن موفق خواهند بود. و تحریف تاریخ ادبیات یعنی تحریف ارزشهای ادبی و اطلاً اصول ادب بر محور ارزش استوار می باشد و اگر ما نتوانیم یک جریان پویای ادبی  در قالب نظم ونثر به تفسیر بکشیم مطمئناً نمی توانیم پاسدار ارزش ادبی را داشته باشیم؛ وکانون حرکت این جریانها تحریف شخصیتهای ادبی است وگنجوی  شاعرایرانی خود را ایرانی اصل می نامید و بر ایرانی بودن خود افتخار می کرد و در این موضوع شعری نیز سروده است:

همه عالم تن است و ایران دل

نیست گویند زین قیاس خجل

چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تن به بود یقین باشد

و شهریار نیز در برابر وا گرا وتروریسم می فرماید:

اختلاف  لهجه ملت نزاید بهر کس

ملتی با یک زبان کمتر به یادآرد زمان

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین