۸ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • گزارشگر
  • >
  • رسانه بارزانی : پ‌ک‌ک در اغتشاشات شنگال دخالت دارد

رسانه بارزانی : پ‌ک‌ک در اغتشاشات شنگال دخالت دارد

  • ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۱۵۲ بازدید
  • ۰

انجمن بی تاوان : سایت باس نیوز وابسته به بارزانی مدعی شد : یک منبع مطلع از اغتشاشات اخیر شنگال تأکید می‌کند کە پ‌ک‌ک در اغتشاشات شنگال و حملە بە یک مسجد در این شهرستان دخالت دارد. یک پارلمانتار پارت دموکرات کردستان عراق نیز می‌گوید، از حکومت فدرالی عراق خواستەاند کە هیئتی برای تحقیق از این موضوع تشکیل دهد.

رسانەهای عراق با استناد بە ویدیوئی اعلام کردند، شماری از مردم شنگال در میان تظاهرات علیە بازگشت عدەای از خانوادەهای عرب بە این شهرستان کە از نظر آنان مظنون بە همکاری با گروە تروریستی داعش در حملە بە شنگال هستند، بە عدەای از این افراد در داخل یک مسجد حملە کردە و اشیاء داخل مسجد را دستکاری کردەاند.

روز ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ کمپ جدعە-پنج در حومە موصل تعطیل شد. بیشتر ساکنان این کمپ را خانوادەهای اعضای گروه تروریستی داعش تشکیل می‌دادند کە در پی تعطیلی این کمپ بە محل زندگی قبلی خود برگشتند، و عدەای از این افراد پیش از حملە داعش ساکن شنگال بودند.

ماجد شنگالی، پارلمانتار پارت دموکرات کردستان در پارلمان عراق از حوزە شنگال، در این بارە بە (باسنیوز) گفت: ”قبل از حملە گروه تروریستی داعش و سپس حضور پ‌ک‌ک در این منطقە اصلا چنین مشکلاتی در شنگال وجود نداشتە و هیچگاه بە مسجد، حسینیە و عبادت گاه‌های موجود در منطقە حملە نشدە است. آنچە اکنون روی دادە است در واقع برنامەای از پیش تعیین شدە برای مخدوش کردن همزیستی گروه‌های ملیتی و مذهبی در شنگال است، در حالی کە در این شهرستان گروه‌های دینی و ملیتی گوناگون زندگی می‌کنند.”

وی افزود: ”این گونە اتفاقات در نتیجە عدم اجرای توافقنامە شنگال میان حکومت اقلیم کردستان و حکومت فدرالی عراق صورت می‌گیرد، در حالی کە اگر این توافقنامە اجرا می‌شد تاکنون این گونە اختلافات بە پایان رسیدە بود و وضعیت شنگال بە حالت عادی خود باز می‌گشت، ولی متأسفانە بازگشت شماری از آوارەها بدون اجرای برخی از مفاد مندرج در این توافقنامە وضعیت ناخواستە کنونی را بە دنبال داشتە است.”

در همین رابطە، محما خلیل، پارلمانتار حوزە انتخابی شنگال در پارلمان عراق و فرماندار سابق این شهرستان، بە (باسنیوز) اعلام کرد: ”از حکومت فدرالی عراق درخواست کردەاند هیئتی برای تحقیق از این اتفاقات تشکیل دهد، تا معلوم شود کە این رویدادها در نتیجە حرکت خودجوش مردم منطقە بودە، یا این کە جریان‌هایی آن را برنامەریزی کردەاند.”

وی افزود: ”متأسفانە راهکارهای حکومت فدرالی عراق برای عادی‌سازی وضعیت شنگال و بازگشت آوارەها و مراقبت‌های امنیتی بسیار ضعیف و سست، و حتی مورد تردید بودەاند کە این موضوع باعث شدە است تا شهروندان اصیل و بومی این شهرستان از بازگشت بە محل زندگی خود دچار ترس و تردید شوند.”

محما خلیل از حکومت عراق خواست بە وعدەهای خود در مورد اجرای قانون در شنگال، بازگشت آوارەها، اخراج افراد و جریان‌های مشکوک و گروه‌های شبەنظامی از این شهرستان پایبند باشد.

وی تصریح کرد: شنگال یک نمونە همزیستی دینی و ملیتی است. و در این شهرستان هیچ وقت مراکز دینی از سوی پیروان دین ایزدی کە اکثریت ساکنان این منطقە را تشکیل می‌دهند، مورد حملە قرار نگرفتە و این نشانەای از ادای احترام پیروان دین ایزدی بە دیگر ادیان است.

محما خلیل تأکید کرد کە برخی جریان‌های موجود در شنگال تلاش می‌کنند غیرعادی بودن وضعیت شنگال را با ایجاد اختلاف میان مردم منطقە توجیە کنند تا بە برنامەهای مشکوک خود در منطقە ادامە دهند، کە این توطئە از سوی مردم ایزدی مردود است و اجازە نمی‌دهند شکافی میان مردمان گوناگون ساکن شنگال ایجاد شود.

عثمان علی، نویسندە و مفسر سیاسی نیز در صفحە فیسبوک خود نوشتە است: ”پ‌ک‌ک تلاش می‌کند کە در میان مردم شنگال اختلاف ایجاد کنند.”

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین