جمال قزافی عضوء بمب گذار پژاک

جمال قزافی توسط پژاک اجیر شده بود تا بمب ۴۰ کیلویی در یکی از شهرهای مرزی ایران در کنار پمپ بنزین انفجار کند.

|
به اشتراک بگذارید