۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

دلایل ثبات کادر رهبری پ.ک.ک

  • ۱ آبان ۱۳۹۱
  • ۴۱۸ بازدید
  • ۰

کادر فرماندهی و رهبری پ ک ک که در ۲۷ نوامبر ۱۹۷۸ تاسیس شد تاکنون تغییر نیافته است. تاکنون سابقه نداشته است کادر رهبری یک سازمان تروریستی که شناخته شده هم هستند ، سالهای طولانی به فعالیت خود ادامه دهند وکادر رهبری تغییری نکند .

دکتر یالچین آک دوغان نماینده حزب عدالت و توسعه از استان آنکارا می گوید:سازمانهای مسلح استالینیست نظیر پ ک ک از لحاظ منطق، کار کرد بسیار متفاوتی از یک حزب سیاسی مشروع و یا یک گروه مسلح بسیار کوچک دارند .

پ ک ک شبکه سود پرستی است که درحوزه های مختلف فعالیت و جذب نیرو کرده و به هر نوع قاچاقی دست زده و به طرفداران خود هر نوع امکاناتی را ارائه می دهد . از ساختاری پنهان، ذینفوذ و ذینفع برخوردار می باشد. ورود به کادر رهبری چنین سازمانی بسیار دشوار بوده و تغییر درکادر رهبری آن نیز بسیار سخت و پیچیده است.

در کادر رهبری پ ک ک نوعی جنگ قدرت وجود دارد . ولی این به معنی یک مبارزه و رقابت عادی از پایین به بالا نیست . در ساختار پ ک ک سازماندهی شخص محور وجود دارد . مثلا بنا به درخواست عبدالله اوج آلان ، اتحاد جوامع کردستان تاسیس و ریاست شورای اجرایی آنرا مراد کارایلان برعهده گرفت . قرار بود ریاست این تشکل بصورت دوره ای تغییر و دست بدست بگردد ،ولی مراد کارایلان از سالها قبل تاکنون ریاست آنرا برعهده دارد و بدون دستور عبدالله اوج آلان تغییر وی ممکن نیست . بدون سر ماندن یک سازمان شخص محور ،باعث بروز مشکلات میشود .

چنانکه سازمانی که سر آن کنده شده باشد ، بدون هدف به اطراف حمله وغیر عاقلانه وناخود آگاه رفتار میکند .

مثلاموقعی که ارتباط عبدالله اوج آلان با کوهستان قندیل و حزب صلح و دمکراسی قطع شد ، آنها نمی دانستند چگونه عمل کنند . رهبری که به حالت تابو ومقدس در آمده باشد اگر بمیرد و یازندانی شود ، این به معنی فروپاشی سازمان وابسته به وی نمی باشد .

پ ک ک بعلت نفوذ و فعالیت در حوزه های مختلف شبکه های منفعت طلبانه را تاسیس نموده واگر هم رهبر شخص محور را ازدست بدهد متلاشی نخواهد شد، زیرا با استفاده از گروههای وابسته سیاسی خود به جذب حمایت توده مردم اقدام و به موجودیت خود ادامه میدهد .

متلاشی کردن چنین ساختاری با قطع حمایت اجتماعی و مردمی امکان پذیر خواهد بود . اقدام برای سلب رهبری از سازمان فرصتی را برای اقدامات بعدی فراهم میکند و سازمان نیز راه حل رفع بحران داخلی را تدوین میکند .

درگیری درون سازمانی نیز آنرا متلاشی میکند و یا باعث انسجام داخلی سازمان می شود . ولی مسئله مهم قطع ارتباط سازمان با مردم است . سازمانهای تروریستی اگر از رهبری و حمایت مردم محروم شوند ، برای ادامه موجودیت از کانونهای قدرت مختلف کمک دریافت میکنند . ولی چنین اقداماتی سازمانهایی نظیر سازمان تروریستی پ ک ک را به یک گروهک بسیار ضعیف و کوچک تبدیل میکند .

حسین یایمان استاد دانشگاه غازی آنکارا می گوید: پ ک ک یک سازمان مارکسیستی – استالینیستی است. اصول بسیار سخت و غیر انعطاف ناپدیری دارد . کسانی که علیه کادر رهبری شورش کنند مورد پاکسازی قرار می گیرند . عبدالله اوج آلان برای تاسیس پ ک ک ، سازمانهای چریکی را مورد بررسی قرار داد و استراتژی خاص خود را تعیین نمود . او در یک دوره ای به تقلید از ساختار واصول ارتش ترکیه پرداخت .

عبدالله اوج آلان می خواست وارد مدرسه عالی جنگ نیروی زمینی شده وافسر ارتش شود ، ولی رد صلاحیت شد . دردهه هفتاد سازمانهای کرد، مجله و کتاب چاپ و یاکنفرانس برگزار میکردند . ولی عبدالله اوج آلان نبرد مسلحانه زا آغاز و خود را متفاوت از دیگران نشان داد . ترکیه هنوز پ ک ک را نمی شناسد .

پ ک ک باید به تزهای دکترا تبدیل شود ، دولت ترکیه استراتژی بلند مدت برای مبارزه با پ ک ک را دراختیار ندارد و به طرحهای کوتاه مدت و روزمره بسنده میکند .

پ ک ک برای آموزش ایدئولوژیک اهمیت زیادی قایل است . چنانکه افراد کارگر درمزارع را جذب و آنها را تحت آموزش ایدئولوژیک قرار داده است . اعضاء پ ک ک بصورت افراطی به افراد سیاسی تبدیل شده اند . این توده سیاسی شده و بدون تاثیرپذیری از دیگران و محیط اطراف خود از پ ک ک حمایت میکنند و پ ک ک نیز بطور مستقل از افراد ، براه خود ادامه میدهد .

عبدالله اوج آلان اصطلاح “پیشتاز”در فرهنگ مارکسیستی را در منطقه بصورت عملی اجرا کرد و جوانان کرد را به کوهستان کشاند و مفهوم ” نقش زور و قدرت ” را توسعه بخشید و با توسل به ” خشونت انقلابی ” عملیات مسلحانه را آغاز کرد . پ ک ک در ابتدای امر روستاهای کردنشین را مورد حمله قرار داد و تلاش کرد دولت را از لحاظ حفظ امنیت ضعیف نشان دهد .

عبدالله اوج آلان دولت ترکیه را به دام ” خشونت علیه خشونت ” انداخته و باعث شد دولت دردهه نود دچار خطاهای فاحش شود . چنانکه در آن سالها تعداد زیادی از دانش آموزان دبیرستان به کوهستانها رفته و به پ ک ک ملحق شدند .

دکتر سدات لاچین ار رئیس دانشگاه ۱۸ مارس می گوید : دولت ترکیه حتی نتوانسته است مدیر یک تپه تحت کنترل پ ک ک را بازداشت کند و یا ازبین ببرد . برخی از افراد مدعی هستند در بازداشت عبدالله اوج آلان شرکت داشتند . ولی عبدالله اوج آلان هدیه امریکا به ترکیه بود . ماموران ترکیه بصورت بسته بندی شده عبدالله اوج آلان را از امریکا تحویل گرفتند .

شمدین ساکیک از کادر رهبری پ ک ک بعلت هراس از کشته شدن توسط عبدالله اوج آلان به پیشمرگان کرد تسلیم شد و آنها نیز وی را بصورت بسته بندی شده به ترکیه تحویل دادند .آمریکا در سال ۱۹۹۹ با بازداشت عبدالله اوج آلان و عودت وی به ترکیه تلاش کرد حوزه نفوذ و حاکمیت بارزانی و طالبانی در شمال عراق را گسترش داده وتحکیم کند . ولی بلنت اجویت نخست وزیر آن دوره هم گفت ما درک نکردیم چرا امریکا عبدالله اوج آلان را به ترکیه تحویل داد . دولت ترکیه یا اجازه نیافته است و یا نتوانسته است به کادر رهبری پ ک ک نزدیک شود . وگرنه طی سی سال اخیر میتوانست تعداد زیادی از رهبران پ ک ک را نابود و یا بازداشت کند .

بعد از بازداشت عبدالله اوج آلان پ ک ک ضربه سختی خورد و در انجام عملیات تروریستی دچار موانع و مشکلاتی گردید . زیرا هم رهبرش بازداشت شد وهم حمایت خارجی را ازدست داد . ولی دولت ترکیه قبل از اشغال عراق بعلت رد مصوبه اول مارس  ۲۰۰۳از سوی مجلس ترکیه ، با آمریکا دچار تنش درروابط شد . امریکا نیز برای مجازات ترکیه و همچنین بکار گیری علیه ایران ، پ ک ک را احیا، سازماندهی وتقویت نمود . پ ک ک نیز این فرصت را بخوبی مورد بهره برداری قرار داد و عبدالله اوج آلان را از رهبری خلع وکادر رهبری جدیدی را تاسیس نمود . اگر عبدالله اوج آلان بمیرد پ ک ک خوشحال خواهد شد . حملات اخیر پ ک ک و خسارت و تلفات جانی وارد شده به ترکیه به نفع چند کشور و گروه است .

موجودیت پ ک ک بیش از آنکه وابسته به شرایط و تحولات موجود در ترکیه باشد ، وابسته به حمایتهای خارجی است .

شرف الدین ایلچی رهبر حزب مشارکت دمکراسی KADEP ( با خط مشی محافظه کار کرد گرا و طرفدار بارزانی ) ونماینده مجلس از استان دیار بکر گفت: درباره نحوه مدیریت داخلی پ ک ک اطلاعی ندارم . ولی در ساختار سازمانهای پنهان، افراد مخالف درون سازمانی کشته میشوند واگر افراد کادر رهبری ایدئولوژی و یا سیاست اجرایی سازمان را زیر سوال ببرند پاکسازی میشوند . ولی کادر رهبری پ ک ک مشمول چنین تسویه هایی نشده اند. این به معنی موفق تلقی شدن کادر رهبری است . دلیل حفظ موجودیت و تقویت روز افزون پ ک ک با سیاستهای اشتباه و غیر قابل قبول دولت علیه مردم کرد و به موازات آن حمایت مردم کرد از پ ک ک است . چنانکه بخش مهمی از مردم کرد معتقدند دولت ترکیه حقوق ما را پایمال و ظلم و ستم روا میدارد .

پ ک ک نیز برای احقاق حقوق مردم کرد مبارزه میکند و تاموقعی که سیاست دولت تغییر پیدا نکند ، مواضع مردم کرد نسبت به دولت ترکیه تغییر نخواهد یافت .

امید فرات نویسنده کردی الاصل نیز گفت: عبدالله اوج آلان تحت اختیار مرکز مدیریت بحران نخست وزیری قرار دارد . یک نهاد نظامی مسئول حفاظت و مدیریت جزیره ایمرالی که عبدالله اوجالان در آن نگهداری میشود و یک وکیل مدافع مورد اعتماد ومورد تایید عبدالله اوج آلان ارتباط بین عبدالله اوج آلان با کوهستان قندیل را برقرار کرد . بدین ترتیب عبدالله اوج آلان باردیگر کنترل و مدیریت پ ک ک را دراختیار خود گرفت . مقامات دولت حتی امکان تماس تلفنی اوج آلان باکوهستان قندیل را فراهم کردند . البته تحت کنترل گرفتن پ ک ک از سوی عبدالله اوج آلان تحت حمایت دولت ترکیه باعث برانگیختن مخالفت و واکنش جناحهای درون پ ک ک شده است . چنانکه برخی از آنها از پ ک ک جدا شدند و برخی از آنها نیز با پایان درگیری مسلحانه باردیگر پیروی از عبدالله اوج آلان را مورد آزمایش مجدد قرار دادند . ولی هنگامی که عبدالله اوج آلان در سال ۲۰۰۴ جنگ مجدد را آغاز کرد ، آنها نیز پاکسازی شدند . در نتیجه گروهی بوجود آمد که معتقد است در شرایط حاضر بدون رهبری اوج آلان ، پ ک ک امروزی وجود نخواهد داشت و فرو خواهد پاشید . تنها راه حفظ موجودیت پ ک ک حفظ وحدت حول محور رهبری عبدالله اوج آلان است .

سدات یورت تاش نویسنده و وکیل مدافع و رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی DIAM دردیار بکر ومعاون رئیس حزب جامعه دمکراتیک DTP منحله کرد گرا نیز گفت: تعداد کادر رهبری ثابت پ ک ک به تعداد انگشتان دست است .

پ ک ک بطورمطلق رهبری عبدالله اوج آلان را پذیرفته است . جمیل باییک ، دوران کالکان و مصطفی کاراسو نیز عضو کادر رهبری هستند . علی حیدر کایتان عضو کادر رهبری بود ولی اکنون نیست.

مراد کارایلان و صبری اوک و دیگران سالها مدیریت هزاران عضو پ ک ک و چریکها در کوهستانها را برعهده داشتند . برخی از آنهازندانی شدند و یا دراروپا و کوهستان به فعالیت خود ادامه داده ومیدهند . فهمان حسین و صوفی نورالتین از رهبران جدید پ ک ک هستند . در شرایطی که خاورمیانه چون بشکه باروت بود ، پ ک ک بعنوان یک سازمان پنهان مارکسیست لنینیست تاسیس گردید و فعالیت خود را گسترش داد . سپس تحت عنوان انتقاد سوسیالیسم واقعگرا درایدئولوژی خود تجدید نظر نمود . در شرایط نبرد مسلحانه عدم تغییر کادر رهبری پ ک ک تعجب انگیز نیست . بازداشت رهبر نیز باعث تضعیف سازمان نمیشود . تا موقعی که حقوق و آزادی وحق مساوات مردم کرد پایمال شود ، مسئله کردی از توان تولید خشونت سطح بالا برخوردار خواهد بود .

محمد کایا رئیس سابق اتاق بازرگانی دیار بکر گفت : اکثر سازمانهایی که مدعی مبارزه آزادیبخش هستند حول محور رهبر متشکل و متحد میشوند. از طریق رهبران خود شعار قهرمانی سرداده و حمایت جامعه را کسب میکنند . بافت کادر رهبری پ ک ک پاسخگوی درخواست و نیاز اجتماعی ودینی اکراد ترکیه ، سوریه ، ایران و عراق است . رهبران پ ک ک با ارسال پیام از طریق خبرگزاری فرات جوامع مخاطب را فعال و حامی خود نگاه میدارند .

هریک از اعضای کادر رهبری پ ک ک دارای موقعیت و روابط با رهبران کشورهای مختلف در صحنه بین المللی هستند . آنها نیز خواهان حفظ کادر رهبری موجود در پ ک ک می باشند .

آپوجولار که بعدا” به پ ک ک تبدیل شد درابتدای تاسیس با شعار “آزادی کردها در چهار بخش کردستان” تلاش کردند حمایت جوامع کرد در منطقه را کسب کنند و تا زمان بازداشت عبدالله اوج آلان این شعار را حفظ کردند . بعداز بازداشت اوج آلان رهبر پ ک ک ، اهداف ومطالبات تغییر نمود و استراتژی نیز تغییر یافت. روش مبارزه جدیدی آغاز شد. پ ک ک در ابتدای سال ۲۰۰۵ برای کسب پیروزی مبارزات ملی خود تلاش کرد رهبر سازی کرده و آنرا تقدیس نماید . انتقاد از رهبر را ممنوع کردند و تنها راه نجات را اطاعت از رهبری اعلام نمودند . بدین سبب انتقاد از عبدالله اوج آلان را بشدت سرکوب می کردند . به مردم کرد تلقین می شد بگویند تنها عبدالله اوج آلان منعکس کننده اراده مردم کرد است . این روش تا سال ۲۰۱۱ با موفقیت اجرا شد . بعداز عملیات حمله به سیلوان ، تفاوت روش در پ ک ک مشاهده گردید .

کادر موسس اصلی پ ک ک هفت نفر است

در ۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۸، درروستای فیس تابع شهرستان لیجه استان دیار بکر ۲۰ نفر برای تاسیس پ ک ک گردهم آمدند .

برخی از این افراد مدتی بعد مورد عضب پ ک ک قرار گرفته و اعدام شدند . برخی نیز منشعب شدند . برخی نیز برای آنکه کشته شوند به درگیری باارتش اعزام شدند . اعضای اصلی موسس پ ک ک متشکل از عبدالله اوج آلان ، جمیل باییک ، دوران کالکان ، علی حیدر کایتان ( قیطان ) مراد کارایلان ، رضا آلتون و مصطفی کارا سو می باشد . سپس صبری اوک طراح اولین حمله مسلحانه پ ک ک در سال ۱۹۸۴ درسییرت و اروح، و ستوان ندری چلیک که در سال ۱۹۸۶در شهرستان دارگچیت استان ماردین به پ ک ک پیوست نیز عضو کادر رهبری هستند.دکتر فهمان حسین با اسم مستعار باهوز اردال متولد سوریه نیز بیست سال قبل به پ ک ک پیوست .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *