اسم سازمانی: هژار بی‌کس

نام و نام خانوادگی: سیروس راسته‌قیز

محل تولد: تکاب

نام مادر – پدر: آمنه – توفیق

زمان و محل هلاکت : ۲۴ اوت ۲۰۲۳ / خاکورک

اسم سازمانی: سنجر دهگلان

نام و نام خانوادگی: نعمت رضایی

محل تولد: بیجار

نام مادر – پدر: مریم – عبدالله

زمان و محل هلاکت: ۳۰ اوت ۲۰۲۳ / خاکورک