۴ مرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • پیشنھاد قتل اوجالان بە ترکیە از طرف آمریکا

پیشنھاد قتل اوجالان بە ترکیە از طرف آمریکا

  • ۱۳ دی ۱۳۹۱
  • ۳۰۶ بازدید
  • ۰

کیون مک کایرنان نویسندە آمریکایی طی مطلبی نوشت، آمریکا بە ترکیە پیشنھاد داده است عبداللە اوجلان، رھبر زندانی پ.ک.ک را به قتل برساند.
به گزارش انجمن بی تاوان آذربایجان غربی بە نقل از روزنامە ھافینگتون پست چاپ آمریکا، کیون مک کایرنان، نویسندە و فیلمساز آمریکایی کە فیلمی نیز دربارە کردھای ترکیە ساختە است نوشت، آمریکا در حل موضوع کردھای ترکیە با استفادە از ابزار نظامی شکست خوردە است.
مک کایرنان در مقالەای تحت عنوان «ھواپیماھای بدون سرنشین راه حل موضوع کردھا نیست» در روزنامە ھافینگتون پست ھمچنین نوشت: راه حل نظامی برای کردھای ترکیە شکست خوردە است، لازم است آمریکا این موضوع را درک کند و بە سیاست شکست خوردە خود در آسیا و خاورمیانە و بە ویژە نسبت بە کردھای ترکیە پایان دھد.
وی ھمچنین نوشت: آمریکا در مورد کردھای ترکیە اشتباھات زیادی مرتکب شدە است، سال ۱۹۹۹ دخالت و ھمکاری در دستگیری اوجلان و سال گذشتە نیز ارسال اطلاعات غلط بە نیروھای ترکیە و بە دنبال آن بمباران یک روستا و کشتە شدن ۳۵ غیر نظامی از جملە این اشتباھات است.
مک کایرنان ادامە داد: اکنون آمریکا برای پایان دادن بە مسئلە کردھا در ترکیە پیشنھاد دادە است کە با کشتن عبداللە اوجالان رھبر در بند پ ک ک بە این مسئلە پایان دھد.
وی بر این باور است کە تمامی این سیاست ھای آمریکا غلط و بی نتیجە خواھد بود، بە علاوە ترکیە احتیاج بە ھمکاری و کمک آمریکا ندارد و سیاست کنونی دولت ترکیە در مورد حل مسئلە کردھا بھتر از دخالت ھای آمریکا جوابگو بودە است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین