۲۶ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • >
  • اخبار
  • >
  • بروز اختلافات شدید بر سر تقسیم قدرت میان احزاب کرد در سوریه

بروز اختلافات شدید بر سر تقسیم قدرت میان احزاب کرد در سوریه

  • ۹ آبان ۱۳۹۱
  • ۴۴۷ بازدید
  • ۰

طبق آخرین اطلاعات و گزارشات موثق که از طریق شبکه های کردزبان نیز اعلام ومنعکس شده است واز جمله:شبکه(گلی کردستان)،نوروز تی.وی،ک.ن.ن وچند شبکه دیگر،احزاب کردی در سوریه بر سر تقسیم قدرت در مناطق کردنشین در سوریه همدیگر را به چالش کشیده که در نتیجه میان دو جریان اصلی،یکی به رهبریت جناح حزب اتحاد دمکراتیک(پ.ی.د) که از لحاظ تفکر وایدولوژیک به پ.ک.ک وعبدالله اوجلان نزدیکتر می باشد و چندین حزب دیگر وابسته به این طیف از یک سو و جبهه دیگری که از اتحاد فی مابین حدوداً۱۶ حزب دیگر کردی بوجود آمده واکثراً وابسته به احزاب جنوب اقلیم کردستان واز جمله پارت دمکرات و اتحادیه میهنی وسازمانهای اطلاعات وامنیت برخی کشورها هستند و ازسوی دیگر و علی رغم امضاء پیماننامه ای در اربیل که محصول آن تشکیل شورای عالی کرد متشکل از تمامی احزاب کردی در سوریه بود ،اختلافات عمیقی بوجود آمده است واز سوی دیگر این تشکل سیاسی از اول با پایه های لرزان وبدون یک استراتژیک منسجم و مدون پا به عرصه وجود گذاشت وبا توجه به اینکه هر کدام از این دو جناح ازاندیشه وتفکرخاص و جداگانه ای مخالف یک دیگر پیروی می کنند در بیشتر موارد در رابطه با تقسیم قدرت در این منطقه کردنشین سوریه از ابتداء تشکیل نیز دارای اختلافات عمیق بودند واین اواخر با توجه به بروز شدید دیدگاه ها ونظرات هر دو جریان در رابطه با نحوه اداره نمودن مناطق کردنشین،شرایط به جایی رسیده که طرفین بر علیه یک دیگر به ایجاد سنگربندی و لشکرکشی بصورت عملی اقدام نمایند ودر همین رابطه چند روز قبل تعدادی از نیروهای مسلح وابسته به احزاب کردی مخالف سوریه واز طیف مقابل پ.ی.د که خود را به عنوان ارتش آزاد معرفی کرده بودند به منطقه تحت سیطره نیروهای نظامی وابسته به حزب اتحاد دمکراتیک(پ.ی.د) بنام منطقه اشرفیه واقع در شهر حلب نفوذ کرده واقدام به ایجاد پستهای بازرسی نموده که این حرکت به اصطلاح ارتش آزاد مخالف حکومت سوریه موجب نگرانی نیروهای ی.پ.گ قرار گرفت وبعداز مشورت وتبادل نظر میان این دوگروه مسلح،سرانجام نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه متشکل از دوگروه به اسامی، صلاح الدین ایوبی وجبهه النصر که اعضاءبیشتر آنها از کردهای وابسته به احزاب کرد مخالف دیدگاه های پ.ی.د تشکیل یافته بودند،محل مورد مناقشه را ترک نمودند وبعداز چندی ارتش رسمی سوریه نیز که به وجود این گروه دوم در منطقه اشرفیه پی برده،آنجا را مورد هدف خمپاره قرار دادو منجر به فرار این گروه آشوب طلب که از بیگانه گان واز جمله:آمریکا،ترکیه و رئیس اقلیم کردستان دستور می گیرند ودر ایجاد خشونت وگسترش آن به مناطقی از کشور سوریه و برای نمونه مناطقی در شهر حلب می باشند،صورت گرفت ولی یک روز بعد همین گروه بار دیگر به منطقه نفوذ کرده واین بار مردم بی گناه وبی دفاع اعم از کرد وعرب را به رگبار مسلسلهایی، اهدایی از سوی دشمنان ملت سوریه بستند وچندین تن را به خاک وخون کشیدند واز سوی دیگر نیروهای ی.پ.گ وابسته به حزب پ.ی.د نیز در مقابل آنها واکنش نشان داده و درگیری روی داده وچندین تن از طرفین کشته ومجروح گشتند تا جایی که منجر به سنگر بندی این دوجناح در مقابل همدیگر شد و اختلافات به اوج خود رسید واکنون هر کدام از طرفین دعوا بر سر تقسیم قدرت واعمال نفوذ بر کردهای سوریه،دیگری را به ایجاد تشنج وگسترش اختلافات در مناطق کردنشین،متهم می نماید و فرمانده نیروهای نظامی (ی.پ.گ) با انتشار بیانیه ای به برخی از احزاب که بطور علنی و آشکار در کشتار مردم بی دفاع منطقه اشرفیه حلب دست داشته اند واز جمله حزب آزادی کرد در سوریه هشدار داده بود که در اسرع وقت در این رابطه اعلام موضع نماید ولی تاکنون این حزب که خود ودر جبهه تعداد ۱۶ حزب دیگر کردی قرار گرفته واکنشی نشان نداده است واز سوی دیگر سایر احزابی که در طیف دوم شورای عالی کرد قرار دارند،رسماًوعلناً حزب اتحاد دمکراتیک ونیروهای نظامی وابسته به آن بنام(ی.پ.گ) را متهم می کنند که این حزب در پی قبضه نمودن قدرت در مناطق کردنشین می باشد و می خواهد سایرین را به حاشیه برند لذا از رهبران پ.ی.د خواسته اند بلافاصله موضع خود را در رابطه با مسائل ونحوه اداره شهر های کردنشین اعلام نماید وبیشتر از این به اختلافات دامن نزند واز سوی دیگر همین احزاب واعضای دوم شورای عالی کرد در غرب کردستان اعلام نمودند که بعداز واقعه اشرفیه،نیروهای نظامی (ی.پ.گ)وابسته به حزب پ.ی.د به برخی مراکز ودفاتر این احزاب در سایر شهرهای کردنشین واز جمله کوبانی وعفرین حمله کرده وضمن بی احترامی به هواداران واعضاءاین احزاب، این مراکز را نیز بسته ومنحل و به اشغال خود در آورده اند و می خواهند با ایجاد رعب ووحشت در میان مردم به اختلافات دامن بزنند وآن را گسترش دهند واز سوی دیگر ودر پی ایجاد بحران و تشنج میان احزاب کردی اکنون تبلیغات شدیدی برعلیه یک دیگر را آغاز نموده و هر کدام دیگری را به اخلالگری متهم می نماید واز سوی دیگر فرمانده نیروهای نظامی (ی.پ.گ)بنام سیپان حمو طی اطلاعیه ای بطور رسمی از اعضاءشورای عالی کرد در سوریه که چندی قبل در اربیل تشکیل شد در خواست نموده که در رابطه با وقایع اخیر و آشوب طلبی تعدادی از گروهای وابسته به ارتش آزاد که شماری از اعضاء وهواداران این جناح دوم نیز در آن جای گرفته اند از خود واکنش نشان دهند ودر غیر این صورت خود وارد عمل شده به آشوبگری این گروهای وابسته به اجنبی ومزدوران پایان خواهند داد واز سوی دیگر،احزاب مخالف پ.ی.د ونیروهای نظامی(ی.پ.گ)از هواداران خود دعوت کرده اند که امروز سه شنبه با گردهمایی اعتراض آمیز به نحوه برخورد نیروهای مسلح (ی.پ.گ) به خیابانهای شهرهای کردنشین ریخته وبر علیه زورگویی و اعمال قدرت پ.ی.د ونیروهای نظامی وابسته اش شعار سر دهند وتنفر وانزجار خود را علیه آنان اعلام نمایند و از طرف دیگر فرمانده نظامی نیروهای ی.پ.گ نیز به آنها هشدار داده است که اگر حزبی ویا جریان خشونت طلبی بخواهد موجب ناامنی در مناطق کردنشین در سوریه بشود با قاطعیت هر چه تمامتر در مقابلش ایستاده وسرکوبشان خواهد نمود.مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز در این اواخر طی نشست سری که با عوامل ارتش آزاد واطلاعات وامنیت کشور ترکیه وبا حضور نمایندگانی از آمریکا که در اربیل داشته در جهت ایجاد اختلافات وگسترش آن میان احزاب کردی وجانبداری از احزاب کوچک در سوریه با کمک یک میلیون دلاری وارسال اسلحه ومهمات از طریق استان موصل برای گروهای آشوب طلب در سوریه باعث متشنج شدن هر چه بیشتر اوضاع وتحریک وتشویق طرفین به ایجاد تنش در حد جنگ ودرگیری گشته است واز سوی دیگر طرفین دعوا اقدام به گروگانگیر بر علیه یک دیگر نموده اند وهر کدام از این جریانات تعدادی گروگان از هم دیگر در اختیار دارند و شرایط در سوریه لحظه به لحظه رو به وخامت می گراید وهر آن امکان بر خورد فیزیکی بصورت جنگ مسلحانه علیه یکدیگر می رود واز سوی دیگر جناح دوم موسوم به اتحاد چند حزبی در مناطق کردنشین سوریه برخورد اخیر فرمانده ارتش آزاد سوریه را در رابطه با حادثه اخیر منطقه اشرفیه ومحکوم نمودن اقدام نیروهای آشوب طلب واعتراف صریح به اشتباه این نیروهای به اصطلاح وابسته به ارتش آزاد را زیر سوأل برده وآن را یک نحو چرخش ونزدیکی بسوی پ.ی.د و نیروهای نظامیش تلقی نموده اند ومشخص گردید که این احزاب کردی بر سر تقسیم قدرت و افزون طلبی در جهت اعمال نفوذ بر مناطق کردنشین در سوریه بشدت دچار کشمکش شده وهر لحظه بر اختلافات فی مابین افزایش می یابد وگروگانگیری وسنگربندی میان آنها هنوز ادامه دارد وروبگسترش است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین عناوین